Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

7000 nya platser på kurser inom yrkeshögskolan

För första gången ska yrkeshögskolorna nu kunna erbjuda korta kurser för den som behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Beslut om satsningen togs redan under förra året men för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 blir satsningen nu större än planerat. Totalt innebär det drygt 7000 platser under perioden 2020-2021.

Foto Jonas Bilberg

De nya kurserna och kurspaketen inom yrkeshögskolan är inriktade mot framtida behov av kompetens inom digitalisering, automatisering, energieffektivisering, klimatomställning och hållbarhet. Kurserna är flexibla när det kommer till studieform och studietakt. De är dessutom olika långa, allt från en veckas studier till närmare ett halvår.

I Västmanland startar flera kurser inom teknik och tillverkning med stort fokus på omställning av industrin. Bland annat startar kurser i digital ritningshantering, konstruktion, CAD/CAM och digitalisering/industri 4.0. I Eskilstuna startar också kurser i välfärdsteknik inom vård- och omsorg.

Kurserna riktar sig till dem som behöver förnya sin kompetens för att behålla sitt arbete, men även för att gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet.

- Det känns väldigt kul och spännande att yrkeshögskolan nu utvecklas för att ytterligare möta näringslivets behov av kompetens, säger Maria Granberg, projektledare på Handelskammaren Mälardalen. Det här kommer bli en viktig del i det livslånga lärandet och ett jättebra verktyg för personer som vill fördjupa sina kunskaper och ta nästa steg i karriären.

Här hittar du samtliga kurser och kurspaket som har fått beviljad start under 2020 och 2021.

Yrkeshögskola Mälardalen

Yrkeshögskola Mälardalen är en satsning som Handelskammaren Mälardalen gör, tillsammans med med näringslivet, utbildningsanordnare och offentliga aktörer, för att ge näringslivet bra förutsättningar att hitta rätt kompetens. Vi arbetar för en bättre matchning på arbetsmarknaden genom att sprida kunskap om yrkeshögskolan till arbetsliv, beslutsfattare och potentiella studerande.

Det är arbetsgivarna som tar initiativ till alla yrkeshögskoleutbildningar som utformas efter arbetsgivarnas behov av eftergymnasial kompetens. Hela nio av tio studerande får jobb direkt efter examen och många företag handplockar nya medarbetare direkt från skolan.