Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

ÖBO digitaliserar sina bostäder och ger samtidigt människor en nystart på arbetsmarknaden

Under ett år ska ÖrebroBostäder (ÖBO) installera digitala mediaboxar i de flesta av sina drygt 22 000 lägenheter. Detta krävde en extra insats utanför den ordinarie personalens arbetsuppgifter.

ÖBO har i drygt 10 år, som en del av sitt arbete för ett mer socialt hållbart Örebro, hjälpt arbetslösa personer in på arbetsmarknaden. Då bytet av mediaboxar är ett omfattande projekt sågs en möjlighet att kunna skapa arbetsmöjligheter för en stor grupp personer. ÖBO tog därför kontakt med Örebro kommun för att höra om de i sin arbetsmarknadsverksamhet hade personer med rätt kompetens och känsla för service. Svaret ÖBO fick var mycket positivt.

Under en dag i slutet av februari genomfördes intervjuer med ett 50-tal personer med vitt skilda bakgrunder som Örebro kommun och Arbetsförmedlingen ansåg vara lämpliga kandidater. Av dessa valdes sedan 20 personer ut som nu startat en sju dagars utbildning och som sedan, under närmare ett år, ska montera mediaboxar hos ÖBO:s hyresgäster.

- Det här är ett viktigt uppdrag där man besöker hyresgästerna i deras hem för att göra jobbet och måste se till att det blir professionellt utfört. Projektet är också ett led i att digitalisera våra bostäder för att kunna erbjuda olika typer av digitala tjänster till hyresgästerna. Att detta nu dessutom kan få positiva sociala effekter känns riktigt bra, säger Anna-Carin B Magnusson, utvecklingschef på ÖBO.

ÖBO ser det mycket positivt att olika aktörer i Örebro har ett gott samarbete, där näringslivet tillsammans med kommunen och Arbetsförmedlingen bidrar till en bra stad att leva och bo i. I två av ÖBOs stadsdelar har ByggTema fått uppdraget att ansvara för installationerna och även de har satsat på ett liknande upplägg via Arbetsförmedlingen med fem nya medarbetare som redan är igång.

- Inom kommunen finns många personer som av olika orsaker inte finns på den reguljära arbetsmarknaden. Här får de möjlighet att visa upp sina förmågor, men det är också en viktig erfarenhet som ökar chanserna att få vidare fäste på arbetsmarknaden, säger Madelene Lagerlöf, Arbetsmarknadschef Örebro kommun.

- ByggTema är stolta över att samarbeta med ÖBO i detta projekt och ser det som en fantastisk möjlighet att tillsammans arbeta med arbetsmarknadsåtgärder på ett konkret och verkningsfullt sätt. Projektet innefattar många parametrar. Det är viktigt att processen och utförandet har hyresgästen i fokus samtidigt som vi skapar en trygg och bra arbetsmiljö för installatörerna, säger Mikael Magnusson vd på ByggTema i Örebro.