Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Sjukvården i Europa ställer om och då behövs Toul Meditechs utrusning för att säkra nya sjukvårdsmiljöer.

Handelskammaren sökte upp Tomas Hansson, VD på Toul Meditech för en intervju kring företagets påverkan av Covid-19, Här hittar vi ett medlemsföretag som har mycket jobb med att stötta sjukvården i hela Europa och Världen just nu och har fler och nya kunder pga av att sjukvården behöver ställa om, nedan berättar Tomas hur deras affär har förändrats i samband med covid-19 utbrottet.

Tomas Hansson, VD på Toul Meditech.

Toul Meditech har huvudkontoret på Tunbytorpgatan i Västerås och är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniskt klassad utrustning som genererar ultrarena luftflöden för operationsmiljöer, i syfte att minska risken för luftburen smitta och därmed postoperativa infektioner.

Utrustningen är mobil eller takhängd och bland kunderna finns offentliga och privata vårdinrättningar både inom och utanför Sverige. Toul Meditechs affärsidé är att förhindra postoperativa infektioner vid kirurgiska ingrepp genom att erbjuda en flexiblel, enkel och effektiv lösning för alla typer av operationer och sjukhusvård.

Tomas berättar hur deras nya situation ser ut. I hela Europa har sjukhusen behövt ställa om i sina lokaler för att kunna hantera coronapatienter i nya utrymmen. För att frigöra personal och utrustning har man behövt ställa in många planerade operationer och genomför bara akuta operationer och de mest nödvändiga mindre ingrepp som behöver göras. Dessa mindre ingrepp behöver i rådande läge ibland flyttas till mindre kliniker där de kan genomföras istället. Dessa kliniker behöver då stöd i att rena sin miljö ytterligare och där kommer vår utrustning in i bilden. Då den är mobil och inte behöver någon installation kan den användas snabbt och säkert i fler sterila miljöer. Den renar direkt de två viktigaste zonerna vid ett kirurgiskt ingrepp, såret och instrumenten. Men har även en positiv påverkan på hela rummets luftkvalitet då de luftburna bakteriebärande partiklarna minskar kraftigt.

Tomas ser också att behovet kommer kunna fortsatta även på längre sikt, dels så kommer kön av planerade operationer behövas arbetas igenom snabbare när värsta krisen lagt sig och det kommer krävas fler miljöer för detta. Tomas hoppas också att man i främst sydeuropa får upp ögonen för problemet med resistenta bakterier som har blivit en bidragande förklaring också till de höga sjuk och dödstalen i sydeuropa. Dessa resistenta bakterier kommer  även bli ett fortsatt problem inom kirurgin  och då blir alla hygienrutiner och omgivande  ännu viktigare  säger Tomas.

När det gäller leveranser av våra komponenter så importerar vi tex. våra lasrar från kina, fläktar från Tyskand och plast och elektronik från Sverige och vår leveranstillförsel har ännu inte påverkats alls. Vi har inte heller påverkats så mycket av transportproblematiken som råder i Europa när vi ska distribuera våra varor. Det enda problemet vi sett hittills är i tex. Italien där logistikcentraler stängt ner osv. men det har vi hittills kunnat lösa genom att hänvisa till viktig transport av sjukutrustning.

Vi genomför montaget och tillverkningen i Sverige och där har vi nu fått stärka upp med ännu en medarbetare i sterilproduktionen här i Västerås berättar Tomas och just nu arbetar fler enheter inom Samhall med montage av vår utrusning. Vår process inkluderar även distributörer i hela världen och vi har mycket att göra nu och troligtvis framåt.