Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

USA har infört nya tilläggstullar

Från den 8 februari drabbas ytterligare stål- och aluminiumprodukter av amerikanska tilläggstullar på 25 respektive 10 procent.

Nu handlar det om mer förädlade produkter som stötfångare, spik och aluminiumvajrar och kablar. Tullarna läggs på importen från alla länder med undantag för Kanada, Mexiko, Sydkorea och Argentina.

Redan 2018 införde USA 25-procentiga respektive 10-procentiga tullar på en stor del av sin import av stål- och aluminiumprodukter. Som skäl angav USA att importen hotade det nationella säkerhetsintresset. Till att början med undantogs EU:s export till USA, men från 1 juni 2018 beläggs även stål- och aluminiumprodukter från EU-länderna med dessa tullar. EU har sedan vidtagit motåtgärder mot amerikanska produkter.

USA:s beslut om att utöka tullarna till att omfatta ytterligare produkter

Lista över de stålprodukter som berörs

Lista över de aluminiumprodukter som berörs

Mer information

Handelskonflikten mellan USA och EU

Kontakt på kommerskollegium: Magnus Andersson, magnus.andersson@kommerskollegium.se
eller 08-690 48 65

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor