Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Tillsammans för klimatet och den biologiska mångfalden - Earth Hour den 28 mars

Den 28 mars klockan 20.30 släcker vi ljuset under en timmes tid för att uppmärksamma och skicka en signal till världens beslutsfattare att klimatfrågan och förlusten av biologisk mångfald måste tas på allvar.

Earth Hour är världens största miljömanifestation och Örebro kommun har deltagit med aktiviteter under många år. Årets tema är ”Släck och höj din röst för planeten”. I Sverige lever vi som om vi hade cirka fyra jordklot och vår ohållbara livsstil påverkar djur och natur. Med de 17 globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, och Parisavtalets mål om att jordens temperaturökning ska hållas väl under två grader har vi stora utmaningar framför oss men också alla möjligheter att tillsammans skapa ett hållbart Örebro.

I samband med årets Earth Hour kommer Svampen att släckas ner och information om manifestationen och en uppmaning till kommuninvånarna att släcka kommer att spridas genom olika kanaler.

Örebro kommun har höga ambitioner och jobbar aktivt med att minska klimatpåverkan och öka den biologiska mångfalden. I detta arbete behöver vi samverka, alla aktörer i samhället. Earth Hour handlar om så mycket mer än själva timmen, det handlar om att vi behöver ändra vårt beteende och vår livsstil. Tillsammans gör vi skillnad, för klimatet och den biologiska mångfalden.

Mer information

Earth Hour, WWF: s webbsida

Klimat och miljöarbete Örebro kommun