Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Svensk export säkras upp via utökad garantiram

För att stärka de globala företagens överlevnad och säkra upp den svenska exporten får Exportkreditnämnden, EKN, ytterligare 50 miljarder av regeringen. Det innebär att de nu har en garantiram på totalt 500 miljarder för att stötta de svenska exportföretagen och dess underleverantörer.

I möte med handelsminister Anna Hallberg och de svenska handelskamrarna sent på fredagskvällen presenterades hur de nya garantierna ser ut och vilka anpassningar som görs av befintliga garantier.

Fokus är liksom tidigare på de små- och medelstora företagen. EKN kommer att gå in och täcka upp 80% av bankernas risk vid rörelsefinansiering till denna målgrupp, men nytt är att även större företag kan få garantier upp till 75%. Rent praktiskt tar företagets bank kontakt med EKN.

För att säkra upp att de större företagen betalar sina underleverantörer, varav de flesta är små- och medelstora företag, kommer EKN att stå för 85% av bankernas risk.

Det är ett steg i rätt riktning, men alla inser att mer behövs och fler åtgärder är på väg. Exporten är oerhört viktig för Sverige och att man nu säkrar upp så att underleverantörerna ska få sina pengar är bra, men det är minst lika viktigt att de får betalt i tid. Inom vissa branscher har man satt i system att betala sina underleverantörer betydligt senare än sedvanliga 30 dagar. Det håller inte i ett läge där vart tredje företag uppger att de riskerar att hamna i en likviditetskris inom tre månader. Sedan har vi ett stort antal företag som inte längre har några ordrar. Vad gör vi för dem?

Jenny Emerén, VD Handelskammaren Mälardalen