Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Akut likviditetsbrist hotar företagen

60 % av företagen i Mälardalen har en minskad orderingång till följd av coronaviruset. Däremot har de flesta på olika sätt kunnat parera störningar i materialtillförsel och produktionen hittills, men en fjärdedel uppger att de har stora problem. Det framgår av den företagsenkät som Handelskammaren Mälardalen har genomfört.

Transporterna behöver säkras upp och får inte hindras av exempelvis banarbeten, landsgränser eller att personal inom transportsektorn inte får arbeta.

Framtiden ser dyster ut. Hälften av företagen uppger att orderböckerna ser mer eller mindre tomma ut framöver och ytterligare en fjärdedel ser en minskad orderingång.

En konsekvens kan bli personalneddragningar och drygt 70 % av företagen bedömer att de kommer att behöva dra ned på personal.

Näringslivet är i stort sett nöjda med regeringens hantering av coronakrisen och efterfrågar att man fortsätter att lyssna till experter som Folkhälsomyndigheten för att undvika aggressiva åtgärder som riskerar att vara mer till skada än nytta. En tydlig åtgärd som företagen efterfrågar är sänkt eller slopad arbetsgivaravgift under en period. Nästan 70 % av företagen uppger att de riskerar att drabbas av likviditetsproblem och för en tredjedel bedöms uthålligheten vara tre månader eller mindre.

- Läget är akut. Bankerna har fått statliga medel att fördela men har fortfarande traditionella sätt att bedöma risk och kreditvärdighet. Det går inte i dagens läge. Pengarna behöver komma ut snabbt, även till de företag där det just nu inte går att göra en framtidsprognos, säger Jenny Emerén, vd på Handelskammaren Mälardalen.

Media får hård kritik av företagen och uppfattas i flera fall bidra till ökad oro. Konsekvensen blir att människor inte vågar gå till sitt arbete eller inte ha sina barn i skolan.

- Medierna måste också ta sitt samhällsansvar och inte vara spekulativa eller trissa upp stämningen, men det handlar också om allt som vi delar i sociala medier. Här kan lite källkritik vara på sin plats, säger Jenny Emerén.

 

Enkäten har skickats ut till Handelskammaren Mälardalens 800 medlemsföretag i Örebro län, Västmanlands län samt Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Sammanställningen kommer att delges både de offentliga regionala näringslivsföreträdarna som handelsminister Anna Hallberg.

 

För mer information, vänligen kontakta
Jenny Emerén, vd Handelskammaren Mälardalen
jenny@handelskammarenmalardalen.se
070-745 02 66

Om Handelskammaren Mälardalen
Handelskammaren Mälardalen är en privat näringslivsorganisation som ägs och styrs av medlemsföretagen i Örebro län, Västmanland samt Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Uppdraget är att företräda och främja regionens företag så de får bästa möjliga förutsättningar för tillväxt. Viktiga frågor är infrastruktur, kompetensförsörjning och internationell handel. Handelskammaren Mälardalen grundades 1907 och är en av elva fristående regionala handelskammare i Sverige. I världen finns ca 12 000 Chambers of Commerce.