Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Tullfrihet bort för drygt 130 varor – påverkar det ditt företag?

Från och med den 1 januari 2021 riskerar tullfriheten att försvinna för varor som idag omfattas av tullbefrielser. Vill du och ditt företag att någon av dessa ska finnas kvar? Kontakta Kommerskollegium senast den 24 mars.

Varje år rensar EU-kommissionen upp i systemet för tullbefrielser och tar bort de varor där importen inte är tillräckligt stor för att omfattas av fortsatt tullfrihet. Det innebär att från den 1 januari 2021 kommer tullfriheten för vissa varor att försvinna.

Har ditt företag intresse av att tullfriheten för några varor ska vara kvar också nästa år? Kontakta då Kommerskollegium – senast den 24 mars 2020 – och få hjälp med ansökan till EU-kommissionen.

Information

Lista över varorna där tullbefrielsen riskerar att tas bort 2021

Kontakt

Maria Johem
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08–690 48 54

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor