Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

När Västerås flygplats avvecklas måste tillgängligheten till Arlanda stärkas

Socialdemokraterna, miljöpartiet och liberalerna har bestämt sig för att lägga ned flygplatsen Stockholm-Västerås. Det är en konsekvens av flera års underskott och försök att vända trenden, men utan att lyckas. Flygplatsen står också inför investeringsbehov. Nedläggningen kommer att ske successivt.

Det är givetvis tråkigt, men inte förvånande och förmodligen rationellt. Idag ser förutsättningarna för både flygandet och regionala flygplatser annorlunda ut än för bara några år sedan. För det lokala näringslivet handlar det på kort sikt om arbetstillfällen kopplade till flygplatsen och de affärsresor som görs till London. Här går det troligtvis ganska snabbt att ställa om. En annan fråga är godset. Idag går redan högvärdigt gods via Arlanda, men vad händer med övrig fraktverksamhet. På sikt skulle avvecklingen av flygplatsen kunna påverka Västeråsregionens attraktivitet.

En styrka för Västeråsregionen är närheten till Stockholm och Arlanda. Nu blir det än viktigare att stärka kommunikationerna mellan Västerås och Arlanda för att säkerställa den internationella tillgängligheten för både regionens invånare och företag. Senaste åren har busstrafiken ökat kraftigt, men vi ser också behov av att kunna ta sig med direkttåg till Arlanda såsom man kan göra från Eskilstuna idag. Det är investeringar som vi som Handelskammare kommer att driva på och hoppas kunna göra gemensam sak med politikerna.

Med rätt satsningar kan man inte bara stärka tillgängligheten, man skyndar också på arbetsmarknadsförstoringen med Stockholm vilket i sin tur kan öppna nya möjligheter och bidra till att Västerås stärker sin attraktivitet och konkurrenskraft. När det formella beslutet om avvecklingen av Västerås flygplats fattas så behöver man ha en klar och tydlig idé om vägen framåt. Då kan man vända avveckling till utveckling.

Faktaruta

Stockholm - Västerås Flygplats ägs till 100 procent av Västerås stad. Under 2018 reste drygt 114 600 passagerare till och från flygplatsen. I nuläget trafikeras flygplatsen av ett komersiellt flygbolag och vi ser gärna förfrågningar från intresserade bolag att etablera trafik på Stockholm-Västerås flygplats. Totalt flyger vi till tre utrikesdestinationer.

Landningsbanan är 2581 meter lång och 46 meter bred med kapacitet upp till wide-body flyg.

Terminalbyggnaden har 6 gater med möjlighet till utbyggnad. Vi har taxfreebutik, restaurang och bistro med uteservering samt två barer i gaterna. Det finns kort- och långtidsparkering på gångavstånd till och från terminalbyggnaden.

Från Västerås central är det 5 km till flygplatsen och från Stockholm city 110 km.