Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Hallå där, Daniel Kulin på Power Circle!

Fredagen den 20 mars är det dags för 2020 års Infrastruktur- och transportdag. Temat är Örebroregionens infrastruktur 2030 och du får möta intressanta föreläsare och veta mer om vad som är på gång i den nationella transportplanen och i länstransportplanen det kommande året. Daniel Kulin är en av föreläsarna.

Du är sakkunnig inom e-mobility på Power Circle, vad jobbar du med?
Jag jobbar med forskningsfrågor, kommunikation och som expertstöd i frågor som rör elektrifieringen av transporter och aspekter av den frågan med koppling till elsystemet och dess framtidsfrågor. Just transporters koppling till elsystemet definierar den röda tråden i mina uppgifter. Jag jobbar inte så mycket med varken public affairs eller konsumentinformation, till exempel frågor som brand i elbilar, vilket är väldigt populärt och kanske skulle behövas. Vi är inte en intresseorganisation i den meningen.

Vad gör Power Circle?
Vi tar fram ny kunskap och skapar nya nätverk för företag med intresse i elkraftbranschens framtidsfrågor. Emobilitet är en av framtidsfrågorna. Elektrifiering för hållbarhet är vårt generella motto.

Du kommer till Örebroregionens infrastruktur- och transportdag den 20 mars och ska prata om hur vi kommer att gå från elbilar till ett elektrifierat transportsystem. Vad är ett elektrifierat transportsystem?
Jag skulle inte säga att det finns någon entydig definition. En forskare med fokus på transportsystemet skulle ge ett annat svar än forskare med fokus på elsystemet. Företag som säljer fordon och fordonsteknik skulle ge ett svar och aktörer om säljer tjänster baserat på elektrifieringens möjligheter skulle ge ett annat svar. Jag kan till viss del i mitt jobb redogöra för de olika skillnader i synsätt detta innebär, men jag kan inte välja en entydig definition. Det enkla svaret hade varit att det handlar om elbilar, elvägar och ladd-infrastruktur men det handlar också om hur och vad vi transporterar, hur vi gör el, hur vi transporterar och vehicle to grid.

Hur kommer det nya transportsystemet att påverka godsflöden och persontransporter?
På alla sätt. Omställningen blir större än när vi gick från häst och vagn till förbränningsmotorer. Försök föreställa dig att transporter nästan är gratis, att de saknar i princip lokal miljöpåverkan och att autonoma fordon eller delningstjänster gör att din kostnad i tid eller omak också går mot noll… Det är svårt att se hur det ska leda till reduktion i transporter vilket i det gamla transportsystemet är den enda lösningen för att minska negativa externaliteter från transporterna. Det nya transportsystemet kommer också att påverka stadsrummet. Färre parkeringar krävs kanske, men den totala trafikvolymen torde öka.

Kommer vi att se nya transportslag i framtiden? Vilka tror du kommer först?
Alla transportslag kan elektrifieras. Vi får helt nya värdekedjor. Vätgasen blir central för vissa transportslag, men i vår vardag kommer vi att möta batterielektriska fordon, farkoster för kollektivt resande som laddar under färd, typ tåg eller buss på elväg, och elflyg.

Vilken är den största utmaningen för näringslivet och samhället, när det gäller e-mobility, just nu?
Jag är glad att du frågar. Det är att tänka nytt och att förbereda sig med rätt tajming. Det är himla lätt att komma försent till festen – men det kan också bli dyrt att komma tidigt. Fast det är bättre, då får man i alla fall vara med.

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel