Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Hallsberg ska få bättre stationsmiljö

Hallsberg är norra Europas största rangerbangård och Sveriges viktigaste nav för gods på järnväg. I takt med att trafiken ökar och stråken byggs ut, inte minst dubbelspåret mellan Hallsberg och Degerön, så behöver även kapaciteten i anslutning till personbangården stärkas. Därför genomför Trafikverket en åtgärdsvalstudie.

Vid rangerbangården i Hallsberg delas godsflödena upp, där transporter till och från västra Sverige går på Västra stambanan och transporter till och från södra Sverige främst går på godsstråket genom Bergslagen, och vidare på Södra stambanan. Det uppstår passageproblem som behöver matchas upp med stärkt kapacitet på Hallsbergs personbangård. Samtidigt finns barriäreffekter som gör Hallsbergs centrum tudelat och målet är att samtidigt hitta lösningar som minimera dess effekter. Därför bjuder Trafikverket in till dialog med intressenter och Handelskammaren Mälardalen var med på första mötet.

- Initialt handlar det om att lyfta utmaningarna och diskutera olika lösningar för att få med olika perspektiv. Ser vi att det dyker upp frågor som påverkar eller kan vara intressanta för våra medlemsföretag så involverar vi dem direkt. Det är en den av vår medlemsnytta, säger Jenny Emerén på Handelskammaren Mälardalen.

De brister som fått flest synpunkter kan sammanfattas i fem problemområden; Samzeliibron, koppling vid Högtorpsgatan saknas, järnvägen är en stor barriär, stationsområdet är otydligt och svårorienterat samt att resenärerna har svårt med byten mellan olika trafikslag.

Målet är att ha ett förslag klart så snart som möjligt för att försöka få med projektet i den nationella planen.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel