Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik februari

Omvärldsspaningen för februari månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat Swedavia lanserar strategi för elflyg, Region Stockholm hoppar på Oslo-tåget, nytt samarbete för insjöfarten och Region Örebro satsar på elvägar.

Flyg - Swedavia lanserar strategi för elflyg

Swedavia har beslutat om en strategi för elflyg med målsättningen att Swedavias samtliga tio flygplatser ska kunna hantera elflyg och att en första kommersiell elflygslinje kan tas i bruk kring 2025. Satsningen på elflyg är ytterligare ett steg i Swedavias arbete med att främja övergången till ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och allt flyg 2045.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om flyg:

 

Järnväg - Region Stockholm hoppar på Oslo-tåget

Snabbare tåg mellan Oslo och Stockholm är bra för den regionala utvecklingen och klimatet. På torsdagens Tillväxt- och regionplanenämnd beslutades att Region Stockholm blir adjungerade medlemmar i Oslo-Stockholm 2.55. Bolaget arbetar för att skynda på utbyggnaden av tåg mellan våra huvudstäder, och städerna däremellan.

- En anständig järnväg mellan Stockholm och Oslo kan flytta resor från flyg till tåg, skapa ett grönt tillväxtbälte genom Mellansverige och föra våra huvudstäder närmare varandra. Vi hoppas nu att vårt steg in i samarbetet leder till att Osloregionen också stiger på tåget och att regeringarna i Sverige och Norge tar chansen att stärka banden mellan våra länder, säger Gustav Hemming (C).
Läs mer på Newsdesk Region Stockholm.

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - Nytt samarbete för insjöfarten

Mälarhamnar och Stockholms Hamnar har inlett ett samarbete för att öka inlandssjöfarten i Mälardalen. Med pråmtrafik ska järnvägen och vägnätet avlastas. Det är när gods fraktas till Stockholm Norvik hamn som det sedan ska fraktas vidare på pråmar. Inspiration tar man från nere på kontinenten, där den här typen av trafik är vanlig på Europas inre vattenvägar.

– För att rederier, speditörer och varuägare ska kunna driva och använda pråmtrafik krävs att hamnar arbetar tillsammans i en slinga och att det finns farleder som fungerar för ändamålet. Därför är det viktigt att vi hamnar drar våra strån till stacken och tillsammans tar avgörande steg för att den här trafiken ska komma igång på riktigt i Sverige, säger Carola Alzén, vd Mälarhamnar.
Läs mer i Transportnet & Sjöfartsmagasinet.

Mer om sjöfart:

 

Väg - Region Örebro satsar på elvägar

Region Örebro län intensifierar nu arbetet för att få Trafikverket att utse sträckan Hallsberg-Örebro som nationellt pilotprojekt för elektrifierade vägar.

Regionala tillväxtnämnden har fattat beslut om att satsa 1,8 miljoner kronor på att förbereda den aktuella elvägen. Pengarna ska användas till att i projektform ta fram det underlag som Trafikverket ska använda för att bestämma var elvägen ska anläggas. Kampen står mellan sträckningen Hallsberg-Örebro och en del av Nynäsvägen i trakten av Stockholm.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om väg:

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev om infrastruktur och logistik? Kontakta Thor-Björn Käck.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.