Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Storföretag och Handelskammaren diskuterade Oslo-Stockholm

Näringslivet har mycket att vinna på en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Med det budskapet bjöds några av Örebro läns stora företag in till en diskussion om hur näringslivet och det offentliga gemensamt kan arbeta för en snabbare och tillförlitlig förbindelse mellan huvudstäderna.

Landshövding Maria Larsson, regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn, kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg och bolaget Oslo-Sthlm 2.55 arrangerade mötet på Örebro slott. Med på mötet fanns ledningsrepresentanter för Handelskammaren Mälardalen, BAE Systems, Capio, BillerudKorsnäs, SAAB Dynamics, Kontract och Scandfibre.

- Det här är en av länets viktigaste framtidsfrågor, inte minst för näringslivet. En bättre järnvägsförbindelse är avgörande för företagens framtida möjligheter att kompetensförsörja sina verksamheter och för att utvecklas ytterligare. Dagens möte syftade till att vi ska börja formera oss gemensamt med viktiga näringslivsaktörer som har mycket att vinna på att järnvägen blir verklighet, säger Jonas Karlsson, vd, Oslo-Sthlm 2.55.

Idag tar en tågresa mellan Oslo och Stockholm över fem timmar och 1,4 miljoner flygresor görs istället mellan huvudstäderna varje år. Om restiden med tåg kortas till under tre timmar skulle över en miljon flygresenärer flytta till tåget från flyget varje år – det skulle dessutom generera ett stort antal nya resenärer samtidigt som förutsättningarna för det regionala resandet skulle förbättras avsevärt. Effekterna för samhället, näringslivet och klimatet skulle vara påtagligt positiva.

I ett näringslivsperspektiv finns stora vinster att hämta om förbindelsen blir verklighet. De åtta arbetsmarknadsregioner som idag finns i stråket skulle i praktiken bli till tre stora tillväxtregioner med över en miljon innevånare i varje.

- Företagens röster är viktiga och nu behöver vi kraftsamla för att förverkliga Oslo-Stockholm 2.55. Vi ser hur andra regioner har bildat nätverk och framgångsrikt drivit på olika infrastrukturfrågor. Det kan vi också göra, säger Jenny Emerén, VD på Handelskammaren Mälardalen

Bolaget Oslo-Sthlm 2.55, som ägs av regionerna och kommunerna i stråket, har under ett par års tid arbetat visa att det är möjligt och lönsamt att åstadkomma en förbindelse under tre timmar. Dessutom kan järnvägen byggas minst tio år snabbare än planerat och det går att hitta intäkter som gör att största delen av kostnaden inte behöver betalas med skattemedel och att den svenska eller norska staten inte behöver ta hela risken.

- Allt fler får upp ögonen för det här projektet och både på svensk och norsk sida gör myndigheterna ett viktigt arbete för att planera för att förbindelsen ska bli verklighet. Det som krävs nu är ett ökat samarbete mellan våra Sverige och Norge för komma igång med arbetet på riktigt. Regeringarna behöver söka dialog med varandra och bestämma sig för hur man vill finanseria de nya länkar som krävs för att klara de restidsmål som Trafikverket satt upp för järnvägstrafiken mellan Oslo och Stockholm, avslutar Jonas Karlsson.

Ett liknande möte planeras i Västerås. Datum är ej klart.

Kom fram i tid!

Stråket Stockholm – Oslo går tvärs genom vår region och skulle kunna vara en guldåder som binder ihop oss med två huvudstäder. 6 av 10 av våra medlemsföretag uppger att deras affärsmöjligheter skulle förbättras med bättre förbindelse. Genom kampanjen ”Kom fram i tid!” är vi er röst för att säkerställa att rätt investeringar görs i den viktiga infrastrukturen.