Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Nominera till energi- och klimatpris

Vem tycker du har gjort en insats för klimatet 2019? Nu kan du nominera din kandidat till Örebro läns energi- och klimatpris!

Priset delas ut årligen till personer eller organisationer som inspirerat eller varit föredöme för insatser som lett till minskad klimatpåverkan, energieffektivisering eller ökad användning av förnybar energi.

Två kategorier att nominera inom

Energi- och klimatpriset delas ut i två kategorier:

  • Årets föredöme/inspiratör inom näringsliv eller ideell sektor
  • Årets föredöme/inspiratör inom offentlig sektor

Den nominerade ska vara en organisation eller person som genomfört åtgärder, eller utvecklat produkter/tjänster som lett till minskad klimatpåverkan, minskad energianvändning eller ökad användning av förnybar energi. Det ska vara någon som gör något utöver ordinarie verksamhet eller redan ställda krav, vilket ger stor effekt och/eller inspiration och spridning till andra.

Prisutdelning

Prisutdelningen sker på Handelskammaren Mälardalens
>>Promotionmorgon den 24 april.

Bakom priset står Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Vem tycker du ska få priset?

Nominera den person eller organisation du tycker har gjort en insats för klimatet.

Gör din nominering senast den 12 mars 2020.


Kontakt

Åsa Ödman
Handläggare
asa.odman@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 84 41

Linda Svensson
Region Örebro län

linda.svensson@regionorebrolan.se
Telefon 019–602 63 10