Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Nominerade Årets Exportföretag 2019

Nu är nomineringarna till Guldstänk offentliga och vi behöver din hjälp att rösta fram Årets Exportföretag 2019. Priset är instiftat av Handelskammaren Mälardalen, PwC och Länsförsäkringar Bergslagen. Syftet är att uppmärksamma betydelsen av export och exporterande företag för tillväxten genom att lyfta fram goda förebilder.

Sedan 1986 har EDRMedeso försett marknaden med teknologi för Digitala lab och BIM, och har under de senaste åren erövrat en position som världsledande inom Digital tvilling-teknologi. Med huvudkontor i Kopparlunden och 8 dotterbolag i Norden och UK exporterar EDRMedeso sin kunskap och sina verktyg till allt från high-tech startups till Europas ledande industriföretag.

Radscan i Västerås grundades 1999 och är en totalentreprenör inom rökgaskondensering. Med verksamhet i Finland, Polen och Danmark är Radscan är ett framstående miljöföretag. Med sina 20-talet anställda och en omsättning på ca 130 miljoner ligger företaget i absoluta framkant när det gäller tekniska lösningar som ger ett högre energiuttag ur kraftvärmeverkets rökgaser.

Toul Meditech är ett svenskt innovationsföretag som säljer medicinteknisk utrustning. Deras affärsidé är att förhindra postoperativa infektioner vid kirurgiska ingrepp genom att erbjuda en lösning för alla typer av operationer. Kontoret finns på Tunbytorp i Västerås. Produkterna tillverkas i Sverige och exporteras till stora delar av världen via distributörer i ett femtontal länder.

KRITERIER

För att kunna bli nominerade till Årets Exportföretag behöver företagen uppfylla följande kriterier:

  • Ha sin huvudsakliga verksamhet i Västerås stad (det vill säga huvudkontor, Sverigekontor, regionkontor eller liknande)
  • Företagets omsättning är minst 10 mkr enligt senaste årsbokslutet.
  • Ha en solid ekonomi med kontinuerligt positivt rörelseresultat och minst 3 årsbokslut bakom sig.
  • Haft en positiv utveckling av export/utlandsförsäljningen.
  • Exportandelen bör utgöra minst 40 % av företagets totala omsättning.
  • Exporterat varor eller tjänster som huvudsakligen producerats eller förädlats i Sverige.
  • Exporterat varor eller tjänster på flera marknader alternativt haft exceptionell framgång till ett flertal kunder på enstaka marknader.

JURYN

Annette Windahl – Försäljningschef – Länsförsäkringar
Andreas Larsson – Director – PwC
Anna Holmström – Regionchef Västerås – Handelskammaren Mälardalen

PRISET ÄR INSTIFTAT AV:

  • Länsförsäkringar Bergslagen
  • PWC
  • Handelskammaren Mälardalen

Om Guldstänk

Näringslivsgalan Guldstänk är Västerås största nätverksträff där syftet är att hylla det företagsamma Västerås.

Utmärkelserna delas ut för att inspirera och motivera samt premiera företagsamma företagare och organisationer som utvecklar sina verksamheter och förverkligar sina visioner i Västerås.