Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Samverkan för att främja ett mer hållbart näringsliv

Med FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som grund har både den regionala utvecklingsstrategin för Örebro län och flera kommunala hållbarhetstrategier och planer uppdaterats eller tagits fram. Det offentliga förväntas driva på mot ett mer hållbart samhälle, men även näringslivet har en mycket viktig roll.

Exempelvis tycker åtta av tio ungdomar att företag har ansvar för att skapa ett mer hållbart samhälle, enligt en undersökning från Ungdomsbarometern och Jung Relations. Trots att fördelarna är flera, bland annat stärkt konkurrenskraft och att det blir lättare att rekrytera, så går utvecklingen mot ett hållbart näringsliv i Örebro län för långsamt för att klara målen i Agenda 2030. Varför?

Region Örebro läns energikontor har tagit initiativ till ett samverkansprojekt med olika aktörer för att skynda på utvecklingen. En workshop arrangerades den 15 januari. Under ledning av Ylva Gullberg från Region Örebro län fick deltagarna arbeta med att ta fram ett så kallat problemträd.

Hållbarhetsfrågan är allas ansvar och därför är det bra att vi vill samverka, det offentliga och privata. Vi kommer inte att kunna lösa utmaningen annars, säger Handelskammaren Mälardalens vd, Jenny Emerén.

Workshopen var ett första steg mot en kommande projektansökan.