Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Årets miljöpris delas ut på Örebrogalan 11 mars

Årets miljöpris delas ut till ett företag, en organisation eller en enskild person inom Örebro kommun som på ett utmärkande sätt arbetar för miljö, klimat och en hållbar utveckling. Genom att uppmärksamma och lyfta fram nytänkande och långsiktiga miljöinsatser som bidrar till ett mer hållbart samhälle, kan goda åtgärder spridas och skapa ytterligare miljövinster så väl lokalt som globalt.

De nominerade är

Anders Johnsson, Slyteviken Kreativ Catering & Matstudio
Anders Johnsson är Örebrokocken som utmanar och tar den lokala och hållbara matupplevelsen till nya nivåer. Med en affärsidé som tar ansvar för en hållbar utveckling och med ett tydligt fokus på naturen och lokal samverkan, har Anders skapat en verksamhet som ger miljövinster i hela livsmedelskedjan.

KAMTech är Örebroföretaget som med sitt genomsyrande miljöengagemang tar ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling. Med ett tydligt integrerat klimatfokus utmanar de sig själva, men även sina leverantörer, kunder och medarbetare att vara del i utvecklingen av ett klimatsmart samhälle.

Mattias Käll är Örebrokonstnären med ett stort intresse för människans förhållande till naturen. Genom sin konst visualiserar Mattias aktuella miljöfrågor kopplade till vår tids konsumtion och produktion, på ett sätt som utmanar betraktaren och samtidigt bidrar med nya infallsvinklar i miljödebatten.

Läs mer om Örebrogalan