Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

''Hallstamodellen'' - en värdefull prao!

Nu är samverkansprojektet i Hallstahammars kommun avslutat för denna gång, vi tackar Sparbanksstiftelsen Nya för möjligheten att arbeta vidare med samverkan skola-näringsliv under detta år och vi tackar företagen som engagerat sig i arbetet med att skapa samverkan med skolan.

Hallstahammars skolor ville i år fördjupa sig i samverkan kring PRAO och har nu fått en modell för hur de kan arbeta med attraktiviteten i PRAO för högstadieelever och hur de kan kommunicera med företagen för att skapa, en värdefull prao för alla.

Nu finns chansen för fler skolor och företag i regionen att ta del av Handelskammarens erfarenheter och projekt inom samverkan skola-näringsliv och entreprenörskap i skolan.

Välkommen att kontakta projektledare Sara Collin för mer information.

Faktaruta

Ett samarbete mellan Handelskammaren Mälardalen, Hallstahammars Kommun och Sparbankstiftelsen Nya.