Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

VD:s omvärldsspaning inför 2020

2019 inledde starkt, men nu är vi inne i en avmattning och det mesta tyder på att konjunkturen fortsätter att försvagas något under 2020. Efterfrågetillväxten i näringslivet är relativt svag vilket innebär att rekryteringsbehovet nästa år, särskilt inom industrin, kommer att vara lågt. Det gäller även inom det offentliga och arbetslösheten väntas därför stiga under 2020-2021.

Förutom industrin är tjänstesektorn mest pessimistiska inför 2020 enligt Konjunkturinstitutet. Samtidigt gör den svaga svenska kronkursen att export av svensk kompetens aldrig har varit billigare, men här har vi en utmaning. När de svenska företagen köper mindre tjänster behöver vi fler tjänsteföretag som går ut på den internationella marknaden.

En bransch som gynnas av den svaga kronan är besöksnäringen. Fler svenskar väljer att semestra på hemmaplan och hushållens ekonomi är fortsatt god. På uppsidan finns också en möjlig lösning av handelskonflikten mellan Kina och USA där samtalen om nya handelsavtal går framåt och den aviserade höjningen av tullsats på flera varor har skjutits upp.

Efter nyvalet den 12 december vet vi också att vi kan förvänta oss en Brexit den 31 januari. Boris Johnson är tydlig med det och förberedelserna är i full gång. Sannolikt kommer man att utgå från det utträdessavtal som Johnson förhandlade fram med EU tidigare i år. En övergångsperiod sträcker sig över hela 2020 och kan vid behov förlängas. Det ligger givetvis i Storbritanniens intresse att säkra upp handeln med omvärlden så för företagen kommer den största förändringen att vara en ökad administration. På kort sikt kan det bli en form av handelshinder. Här kan Handelskammaren erbjuda både olika handelsdokument och rådgivning till sina företag.

Riksbanken höjde i december räntan till noll efter fyra år av minusränta. Räntorna i omvärlden förväntas förbli låga under 2020. I USA ser tillväxten ut att öka något vilket främst är en effekt av hushållens förbättrade ekonomi, men i EU är det överlag en svagare tillväxt. Asien, med Kina som motor, tuffar på i ungefär samma takt som 2019.

Under 2020 kan vi förvänta oss att hållbarhetsfrågan blir ännu mer aktuell och att det kan komma olika styrmedel för att påskynda utvecklingen. Teknikutvecklingen är på väg att ta nya språng och den femte generationens mobilnät är här. Det är möjligheter som kan bli till konkurrensfördelar och affärsnytta för de företag som är på tå. För dig som medlemsföretag kommer vi därför, under 2020, erbjuda en samlad omvärldsspaning med konjunkturanalys samt tips på aktuella samarbeten och projekt som kan vara intressanta för er fortsatta utveckling och tillväxt.