Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Promotionmorgon med smart stad och green fish

Fredagens Promotionmorgon hade miljötema och Jonas Tannerstad från morgonvärden Öbo berättade om hur Örebro utvecklas till en av Sveriges smartaste städer. Öbo har bland annat minskat energiförbrukningen i fastighetsbeståndet med hälften sedan 2007.

Öbo satsatsar också på att producera energi med solen som hjälp och sparar den i en ny smart laddinfrastruktur och man jobbar dessutom på att dela energitillgångarna med andra och mellan sina egna bostäder i Örebro. Nästa år bygger Öbo kvarteret Tamarinden i smarbete med bland annat Eon och andra fastighetsägare i Örebro. Se mer om projektet Tamarinden i filmen.

Promotionmorgonpubliken fick också möta Mattias Djurstedt som vann tävlingen Creative Dragons 2019 med sitt företag Närke Green Fish.

- Det är snart mer plast än fisk i haven. Svenskarna vill ha svensk och nyttig mat från Sverige. Därför håller jag på att starta en landbaserad odling av fisk; tilapia! Den liknar abborre, men har ett vitt, fint kött som torsken. Vår nya, hållbara odlingsmetod minskar foderåtgången med 20 %. Jag vill använda 100 % svenskt, vegetabiliskt foder och spillvärme från ett pappersbruk vid Askersund, berättade Mattias Djurstedt.

Han har knutit två professorer inom akvakultur till Närke Green Fish och de har egna teorier om hur man utveckla verksamheten. Han förklarar att försäljningen ska ske genom grossister och att restaurangerna är ett sätt att få ut fisken på den svenska marknaden. Målet är att leverera en hälsosam, lokal och frisk fisk till middagsborden.

Välkommen till nästa Promotionmorgon den 31 januari 2020!

Tack för lån av text om Creative Dragons: Mikael Enmalm