Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Byggbranschen behöver jobba mer cirkulärt

Vägen mot klimatneutralitet 2045 var temat när WSP bjöd in till seminarium och ett särskilt fokus var samhällsbyggnadssektorn.

En femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från byggbranschen, varav merparten under byggproduktionsskedet där betongen är en utmaning.
- Att enbart bygga med trä är inte möjligt idag så att bara byta byggmaterial är inte hela lösningen, säger Maria Brogren som är hållbarhetschef på WSP

50 procent går att minska med idag kända tekniker och åtgärder, men nya sätt och innovation behövs.
- Det behövs också mer återbruk och cirkulärt tänkande inom samhällsbyggnad, säger Maria Brogren.

Örebro kommun presenterade bland annat kort den energiambition som de driver ihop med Eon och ÖBO. Målet är minskad energianvändning och smart byggnation där man både konsumerar mindre energi och producerar egen el.  Även Region Örebro län föredrog sitt energi- och klimatarbete.

Sist ut var Hans Hjalmarsson från Castellum som under flera år har arbetat med hållbarhetsfrågor.
- Från början handlade det mycket om energieffektivisering, men numera tittar vi mycket på vår nybyggnation. Vår ambition är att nå noll i nettoutsläpp av koldioxid 2030.

Hans lyfte också fram att de som vill hyra kontor skulle kunna bli bättre beställare och efterfråga miljökrav mer ofta.