Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Välkommen på remisskonferens om Örebro kommuns hållbarhetsprogram

Örebro kommun arbetar med att ta fram ett hållbarhetsprogram som ska bidra till att vi når FN:s globala mål i Agenda 2030. Detta berättar vi mer om på remisskonferensen onsdag 11 december och torsdag 12 december. Då kan du även lämna synpunkter på förslaget till hållbarhetsprogrammet.

Kom och berätta för oss vad du tycker är viktigt för att Örebro kommun ska vara hållbart år 2030 och 2050. Är de föreslagna målen de rätta? Hur ska vi på bästa sätt genomföra vårt arbete för en hållbar samhällsutveckling? Hur bör arbetet följas upp?

Läs programmet och anmäl dig till remisskonferensen här

Här hittar du mer information om hållbarhetsprogrammet. Du kan också läsa remissversionen och skicka in dina synpunkter.