Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Arbetsmarknadskunskap och Alfred Nobel Science Park antar utmaningen kring kompetensförsörjning

Nya projektet Grythyttan livsakademi som drivs av Alfred Nobel Science park ska bidra och tillgodose kompetensförsörjningsbehovet inom konceptet Mat & måltid och besöksnäringen inom ett antal kommuner i Örebro län.

Gruppen är samlad och taggad inför ett pass i Arbetsmarknadskunskap med Nadine Randle och Sofia Ölund.

En pågående aktivitet inom projektet är en utbildning för utlandsfödda kvinnor som i dag är utan jobb. Deltagarna har blivit utvalda på några få urvalskriterier där de viktigaste är motivation för att jobba inom branschen och en stark vilja att få ett jobb.

Som en del i utbildningen får deltagarna lektioner i arbetsmarknadskunskap av Handelskammaren Mälardalens kommunikatörer under två halvdagar. Målet med samarbetet är att deltagarna ska få en förståelse för vad som är viktigt för en arbetsgivare och vilka förväntningar som finns när man söker jobb och när man fått ett jobb. En del av dem har begränsad erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden.

- Alfred Nobel Science Park valde att ta in Handelskammaren Mälardalen som aktör eftersom vi vet att Arbetsmarknadskunskap är ett väl beprövat koncept med goda referenser. Handelskammaren Mälardalen har också ett bra nätverk av tänkbara arbetsgivare vilket är en bonus! säger Monica Tyresjö, Projektledare Grythyttans livsakademi och Alfred Nobel Sciencepark.

Vuxenutbildning är sedan 2017 en del av tjänsten Arbetsmarknadskunskap i Örebro län och bedrivs både på Komvux och inom försörjningsstöd samt inom flera olika delprojekt.

- Det finns ett behov av att prata om hur arbetslivet fungerar i praktiken, hur arbetskulturen ser ut i Sverige och vilka sociala koder som gäller. Stora pensionsavgångar inom den närmaste tiden gör att vi snabbt behöver ta vara på arbetskraften som finns. Där behöver aktörer som jobbar med kompetensförsörjning hjälpas åt, så vi är väldigt glada att få göra detta tillsammans med Alfred Nobel Sciencepark och Grythyttans livsakademi, säger Sofia Ölund kommunikatör Arbetsmarknadskunskap.

Projektet Grythyttans livsakademi finansieras av Tillväxtverket.

Emma Karlsson

  • Koordinator
  • Relocation Service

Elise Fahlander

  • Kommunikationsansvarig

Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap i Örebro län bidrar till att skapa större möjligheter i arbetslivet. Det är främst en tjänst för Örebro läns elever mellan 13-19 år, deras föräldrar och skolpersonal. Men riktar sig även till andra målgrupper som ska motiveras ut i jobb eller fortsatta studier.

I samarbete mellan offentliga och privata arbetsgivare i Örebro Län berättar vi om framtidens jobb i olika branscher på ett unikt sätt för att skapa en mer hållbar arbetsmarknad.  Vi visar vägen till jobben och vad som krävs för att få dem. Tillsammans bygger vi ett konkurrenskraftigt Örebro län.