Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Poolias Kompetensindikator med trender och attitydförändringar

I över 10 år har Poolia använt sin Kompetensindikator för att undersöka förhållandena mellan utbud och efterfrågan på kvalificerade tjänstemän. 2018 intervjuades 400 HR-chefer och över 1 500 tjänstemän om trender och attitydförändringar på kompetensmarknaden.

I Kompetensindikatorn finns kunskap om hur arbetsgivare kan hitta och attrahera de bästa kandidaterna. I den senaste undersökningen säger var femte person att de vill byta jobb inom det närmaste halvåret, i storstäderna är det en fjärdedel som vill byta jobb. Och dubbelt så många tjänstemän söker jobb inom it om man jämför med undersökningen från 2016.

3 tydliga trender
 1. Det är kandidaternas marknad
 • 45 % av de tillfrågade arbetsgivarna har ett fortsatt ökat personalbehov.
 • 25% av arbetsgivarna tror att andelen inhyrd personal kommer att öka.
 • Störst är behovet av ingenjörer.
 • 42 % av arbetsgivarna är missnöjda med utbudet på kompetensmarknaden.
 • 50 % av arbetstagarna är nöjda med utbudet av lediga tjänster.
 1. Det egna nätverket är den bästa jobbsökarkanalen
 • 46 % använder det egna nätverket för att hitta ett nytt jobb
 • 43 % använder olika jobbsiter till exempel Arbetsförmedlingens Platsbank.
 • 38 % använder LinkedIn, som också växer hos den yngre målgruppen.
 • Bara 14 % letar efter jobb i dagstidningar.
 1. Arbetsgivarna erbjuder inte rätt saker

Arbetstagarna tycker att flexibla arbetstider, löner och förmåner, möjlighet att jobba hemifrån och anställningstrygghet är viktigt när de söker jobb. Det verkar arbetsgivarna ha missat.

Arbetstagarna tycker också att sunda värderingar, kontorets utformning och miljö, ett aktivt socialt ansvar och mångfald är viktigare än ett starkt varumärke, något som arbetsgivarna prioriterar.

Poolias Kompetensindikator 2018

Om Kompetensindikatorn

Kompetensindikatorn är en undersökning som Poolia gör vartannat år. Rapporten, som förmedlar insikter om hur svenska arbetsgivare och arbetstagare ser på kompetensmarknaden, kom första gången 2007.

I undersökningen intervjuas arbetsgivare och arbetstagare om samma frågor och resultaten jämförs sedan med varandra och skillnader i åsikter blir tydliga. 2018 intervjuades 400 HR-chefer och över 1 500 tjänstemän.

ARBETSGIVARE: Urvalet är jämt fördelat vad gäller privat och offentlig sektor samt företagsstorlek för att spegla arbetsmarknaden.

ARBETSTAGARE: Tjänstemän med akademisk examen, mellan 25 och 60 år. Urvalet är representativt vad gäller ålder, kön och religion.