Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Har du upplevt handelshinder vid handel med Kina?

I oktober kommer ett handelsmöte mellan Sverige och Kina äga rum i Stockholm. En fråga som tas upp på de bilaterala handelsmötena är handelshinder. Kommerskollegium har fått i uppdrag av Utrikesdepartementet att sammanställa de handelshinder som företag upplever i handeln med Kina. Mötet äger rum vartannat år och det senaste mötet ägde rum i Peking i februari 2017.

Om ni vill att eventuella handels- eller investeringshinder som ert företag upplever ska tas upp under det kommande handelsmötet är vi tacksamma om ni kan skicka in uppgifter om dessa till Kommerskollegium. Vi behöver en tydlig beskrivning av hindren, gärna på engelska. Vi behöver även få veta om ni redan försökt lösa problemet antingen själva, via ambassaden eller via EU-kommissionen. Vänligen använd denna länk, antingen med frågor på svenska eller på engelska.

Kommerskollegium kan komma att kontakta er igen för förtydliganden eller ytterligare information för att kunna bedöma frågan eller diskutera hur den ska presenteras. Kommerskollegium kommer även att kontakta de företag som lämnade in handelshinder inför förra mötet 2017.

Om Kommerskollegium

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. De arbetar för en fri öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU.