Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Klimatfrågan är allas ansvar

Klimatfrågan är allas ansvar. Därför har Handelskammaren Mälardalen anslutit sig till ICC's (International Chambers of Commerce) klimatarbete.

Handelskammaren kommer att:
  • Att bidra till samverkan mellan det offentliga och privata för att stödja effektiva klimatlösningar
  • Att förespråka klimatåtgärder inom våra affärsnätverk (för att bidra till att begränsa den globala medeltemperaturökningen till 1,5 °C).
  • Att stödja målet att uppnå utsläpp av noll-noll globalt fram till 2050.

Som ett led i detta kommer Handelskammaren Mälardalen att se över den egna verksamheten för att minska koldioxidavtrycket och satsa på kompetensutveckling inom hållbarhet.
- Jag och Magnus Lindahl, deltar i en utbildning som Örebro Universitet anordnar i hållbart företagande för att lära oss mer, säger Handelskammaren Mälardalens VD Jenny Emerén

Sedan tidigare är man engagerad i hållbarhetsfrågorfrågor via Örebro klimat- och hålbarhetsarena, som är en samverkan mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län, Örebro kommun och Handelskammaren.
- Klimatet är en viktig del men hållbarhetsarbete handlar även om mer. Syftet med samverkan är att sprida information till företagen, att de kan få råd och stöd och vilka aktörer som de kan vända sig till. Vi ser att företagen blir alltmer medvetna, säger Jenny.