Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

DEBATT: Regionens företag behöver handeln med EU

Ett välfungerande europeiskt samarbete är av största vikt för vårt näringsliv. För Sverige, som är en förhållandevis liten ekonomi, och regionerna som är ännu mindre, är samarbeten som EU med sin öppenhet inför flöden av varor, idéer och kompetens direkt avgörande för tillväxten. Därför är det oroande att kunskapen och engagemanget inför valet till Europaparlamentet inte är större.

Ett försvagat europeiskt samarbete kommer att drabba Sverige hårt, och inte minst oss i Mälardalen. Tullfrihet och goda handelsöverenskommelser bäddar för en smidig handel inom EU, och många företag från vår region, precis som från övriga Sverige, drar nytta av detta.

Enligt en färsk sammanställning från Kommerskollegium, som vi på Handelskammaren har analyserat, exporterade svenska företag varor utomlands för 1 442 miljarder kronor under 2018. 59 procent av dessa varor exporterades inom EU.

  • Av Västmanlands runt 750 exportföretag hade 72,2 procent export till EU 2017.
  • Av Örebro läns knappa tusen exportföretag hade 73,3 procent export till EU 2017.
  • Av Södermanlands runt 800 exportföretag hade 71,7 procent export till EU 2017.

Det är ingen underdrift att EU spelar en väldigt stor roll för regionen när det kommer till handel, och den ökar för varje år.

Men det är inte bara exporten till länder inom Europeiska Unionen som är viktigt för oss; det är även importen. Under 2018 kom 70 procent av Sveriges totala import från länder inom EU. Det tullfria handelsklimat som råder mellan länderna inom EU möjliggör en handel som annars inte skulle vara ekonomiskt hållbar eftersom vi inte har möjlighet att producera alla varor på hemmaplan. Därutöver har vi även exporten och importen av tjänster, som växer allt starkare.

De senaste åren har vi sett ett hårdnande samtalsklimat när det kommer till handelsavtal. Världshandelsorganisationen WTO, som har som syfte att underlätta den internationella handeln genom tydliga villkor, är ifrågasatt. Handeln används som en bricka i ett politiskt maktspel mellan länder. Nu senast mellan USA och Kina, vilket får konsekvenser även för svenska företag.

På söndag är det dags för val till Europaparlamentet. Att vi har ett fungerande och starkt europeiskt samarbete med ömsesidigt gynnsamma handelsarrangemang är kanske viktigare än någonsin. Hur det ska se ut i framtiden är ett beslut som ligger i våra händer. Vi har en röst, och nu är det dags att använda den.

Jenny Emerén
Verkställande direktör
Handelskammaren Mälardalen