Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

AI-forskare fick Handelskammarens förtjänstmedalj

Amy Loutfi, professor i Informationsteknologi och ansvarig för Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS) vid Örebro Universitet har erhållit Handelskammaren Mälardalens förtjänstmedalj.

Amy Loutfi mottog medaljen i samband med Handelskammarens årsfest på Brixelgården utanför Arboga i torsdags.

Handelskammaren Mälardalens nominering:
Hon är professorn och robotforskaren som på ett föredömligt sätt förenar akademi och näringsliv. Hon har en unik förmåga att kommunicera forskning och avancerad teknik på ett enkelt sätt så att alla kan förstå.
Hennes utgångspunkt är samspelet mellan människa och maskin, något som applicerats i utvecklingsprojekt tillsammans med företagen. Genom nära samverkan med både små och stora företag har hon bidragit, och fortsätter att bidra, till att stärka den regionala konkurrenskraften.

På Örebro Universitets hemsida finns en längre artikel https://www.oru.se/nyheter/amy-loutfi-prisas-av-naringslivet-hon-har-en-unik-formaga/

Medaljen tilldelas som erkänsla för långvarig verksamhet som givit särskilt fruktbärande resultat, eller för extraordinär insats, som särskilt gagnat regionens näringsliv och Handelskammarens medlemmar.

Bilder från årsfesten på Brixelgården