Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Handelskammaren Mälardalen nu i partnerskap med EURES

Handelskammaren Mälardalen ingår nu i det svenska EURES-nätverket som främjar fri rörlighet för arbetstagare i de 28 EU-länderna samt Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge.

Handelskammaren har redan tidigare samarbetat med EURES-gruppen på Arbetsförmedlingen i Örebro och bland annat arrangerat gemensamma seminarier för arbetsgivare som vill rekrytera medarbetare från Europa och som gärna vill ta hjälp av Handelskammarens inflyttarservice (Relocation Service).

- Vi ser styrkan i att samarbeta kring kompetensförsörjningen i Mälardalsregionen. Vi och EURES kompletterar varandra bra och kommer in i olika faser i samband med personens beslut att flytta till Sverige för att arbeta. Ambitionen är att få till den processen så smidigt som möjligt. Vi vet att det är avgörande för den nyinflyttade att få en bra introduktion och stöd, för att man ska trivas och bo kvar i staden, säger Susann Johansson projektledare för Handelskammarens Relocation Service.

Under juni får Handelskammarens medarbetare en första introduktion och därefter utbildning hos EURES,  där också formerna för samarbetet utformas i detalj.

Marcus Ellervik

  • Projektledare
  • Relocation Service

Tjänsten Relocation Service

Vi hjälper företag och organisationer så att de nyanställda och deras familjer snabbt ska komma tillrätta i sin nya hemstad.  Vi är med i processen från start till mål. Syftet är att den nyanställde ska komma igång med sitt arbete så snabbt som möjligt, medan vi hjälper till med alla praktiska detaljer.

Pre-visit – Handelskammaren Mälardalen planerar ett besök när familjen, eller bara den nyanställde, kommer hit för att lära känna staden och omgivningarna. Besöket utformas utifrån kundens behov. Familjen får svar på sina praktiska frågor och känner sig trygga inför flytten. Ju mer information man får desto större är chansen att den blir en positiv upplevelse.

Immigration – Handelskammaren Mälardalen är certifierade hos Migrationsverket. Det innebär att handläggningen av hela immigrationsprocessen går betydligt snabbare än vanligt.

Home search – Det är viktigt att den nyanställde blir nöjd med sitt nya boende. Handelskammaren Mälardalen letar efter en bostad som matchar de önskemål som finns. Vanligtvis får familjen mer än en ledig bostad som förslag.

Settling in – för internationella kunder är det mycket att sätta sig in i den första tiden. Handelskammaren Mälardalen hjälper till med folkbokföring, svenska personnummer, bankkontakter och annat man behöver stöd med.

Ongoing support – internationella kunder kan kontakta Handelskammaren Mälardalen med frågor som uppstår under den första tiden. Behovet brukar vara som störst under de första tre-sex månaderna.

Departure – Handelskammaren Mälardalen erbjuder personlig support så att processen blir lika smidig när man ska flytta tillbaka hem eller ett annat land som vid flytten till Sverige.