Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Årets finalister till Örebro läns energi- och klimatpris

Här är de! Årets finalister till Örebro läns energi- och klimatpris 2019. Hör dem berätta om sina insatser. På fredag 29 mars får ni veta vem som vinner.

Årets inspiratör:

Priset delas ut till en person eller organisation som inspirerat andra till insatser som leder till minskad klimatpåverkan, energieffektivisering eller omställning till förnybar energi. Åtgärden kan vara både mindre eller mer specifik.

Vid bedömningen ska hänsyn tas till spridningseffekt och nytänkande.

Årets föredöme:

Priset delas ut till företag, kommun (förvaltning) eller organisation som genomfört åtgärder eller utvecklat produkter eller tjänster som på ett påtagligt sätt minskar klimatpåverkan eller energianvändningen eller ökar användning av förnybar energi. Samt till större aktör som genomfört åtgärder utöver ordinarie verksamhet/utöver redan ställda krav.

Vid bedömningen ska hänsyn tas till åtgärdens spridningseffekt, storlek på energibesparing/åtgärd, framtida potential och nytänkande.

Vi står bakom

Bakom priset står Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län. Vinnare utses av Region Örebro läns Samhällsbyggnadsnämnd.