Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

DEBATT: Företag förlorar miljardbelopp på avsaknad av styrelsearbete

Långt ifrån alla företag i Eskilstuna och Strängnäs har en aktiv styrelse, trots att det ger bättre tillväxt, högre avkastning på eget kapital och dubbelt så hög lönsamhet. Aktivt styrelsearbete är inte bara viktigt för företagen, utan för hela samhället.

I Sverige är det 100 000 företag som påbörjat sin resa från enmansföretag till något mer, där ett aktivt styrelsearbete är relevant. Uppskattningsvis 1000 av dessa finns i Eskilstuna och Strängnäs. Endast 52 procent av dessa företag har en registrerad styrelse. I Eskilstuna och Strängnäs innebär detta att minst 500 företag är i "målgruppen" för att kunna dra nytta av en aktiv styrelse, men har det inte.

I en undersökning gjord av Almi 2017 var det 17 procent större chans för ett företag med fyra styrelseledamöter eller fler att visa en ökad omsättning än för ett företag med 2–3 ledamöter. Dessa 500 företag som i dag inte har en registrerad styrelse går därför miste om stora värden.

Om omsättningen bland företagen i "målgruppen" skulle öka med 1 procent skulle det innebära en uppskattad ökning med över en halv miljard kronor per år för Eskilstuna och Strängnäs. På sikt skulle denna ökning även kunna leda till över 300 nya jobb. Även om det är en grov uppskattning tyder det på att det är stora värden som står på spel, redan vid små omsättningsökningar.

För att stärka tillväxten för vårt län vill vi se konkreta åtgärder från näringslivet respektive från politiken.

Företagen som i dag inte har en aktiv styrelse behöver:

  • Se över möjligheterna för en aktiv styrelse. Det finns flera aktörer som kan hjälpa till.
  • Tillsätta en kompetent valberedning och säkerställa att den har kunskap om vilka färdigheter och förmågor som behövs för att komplettera verksamheten.
  • Ställa krav på att ledamöter ska ha tidigare erfarenhet eller utbildning i styrelsearbete.

Från politiskt håll vill vi se en komplettering av inkomstskattelagen så att det tydliggörs att ett styrelsearbete kan vara ett uppdrag av personlig natur och samtidigt bedrivas som näringsverksamhet, precis som för många andra yrkesgrupper.

Efter att möjligheten att fakturera styrelsearvoden från eget bolag försvann 2017 uppgav 9 av 10 styrelseproffs att de kommer ta färre styrelseuppdrag på grund av förbudet, enligt en undersökning gjord av Styrelseakademien. Sverige behöver fler engagerade styrelseledamöter, inte färre.

När över 300 nya jobb i länet står på spel kan vi enkelt konstatera: Ett aktivt styrelsearbete är inte bara viktigt för företagen utan för hela samhället.

Jenny Emerén

Vd, Handelskammaren Mälardalen

Göran Hogestadh

Ordf Styrelseakademien Mälardalen