Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

16 dagar till Brexit

Sveriges export till Storbritannien är värd 81,3 miljarder i år och importen 67,7. Storbritannien är vår 6:e största handelspartner i världen. Nu är det 16 dagar kvar till Brexit och vi står inför tre möjliga scenarion.

  1. EU och Storbritannien kommer fram tilll en kompromiss, som innebär att godset måste tullklareras, menutan tullavgifter. En så kallad soft Brexit.
  2. EU och Storbriotannien kommer överens och får fram ett avtal med Övergångsregler och business as usual fram till den 31 december 2020.
  3. Det blir inget avtal - hard Brexit - och Storbritannien förvandlas till 3:e land från dag ett.

Idag fick deltagarna i Handelskammarens utbildning Handel med UK efter Brexit all kunskap de behöver för att fortsätta exportera och importera varor med Storbritannien efter Brexit.

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel