Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Handelsstatistik för 2018

Hur mycket exporterades från Sverige till ett visst land? Vilka är de varor vi handlade mest med i Sveriges handel med till exempel Storbritannien?

Kommerskollegiums landfaktablad ger information om den totala exporten och importen av varor per land eller region.  De visar också vilka varugrupper och produkter som är de viktigaste i Sveriges handel med efterfrågat land. Informationen baseras på siffror från SCB:s handelsstatistikdatabas.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor

Kommerskollegiums landfaktablad