Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

60 politiker för en bättre infrastruktur

För att Västmanland och hela Stockholm-Mälarregionen ska fortsätta växa behövs en bättre infrastruktur. Det tjänar hela landet på. Men för att satsningarna ska bli verklighet måste länen stå enade och tillsammans peka ut var satsningar behövs och gör störst nytta. På det temat träffades regionens ledande företrädare för ett länsöverskridande- och blocköverskridande politiskt möte den 18 januari.

60 ledande politiker från de sju länen i Stockholm-Mälarregionen (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland) arbetar tillsammans för att diskutera och prioritera vilka infrastruktursatsningar som behöver göras och som leder till störst nytta.

Politikerna möttes för att påbörja diskussioner om regionens prioriteringar inför nästa nationella plan för transportinfrastrukturen. Samarbetet – kallat ”En Bättre Sits” – leds av Mälardalsrådet med syftet att utveckla och vårda den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem.

Tommy Levinsson (S), regionråd Västmanland, var en av de sammankallande för mötet och ingår i styrgruppen för En Bättre Sits.

– Vi ska fortsätta resan på samma spår och fortsätta det framgångsrika arbetet för att få En Bättre Sits i form av fortsatt utbyggnad av infrastrukturen där kollektivtrafiken fungerar hela vägen och vi ser till att tågen kommer i tid, säger Tommy Levinsson (S), regionråd Västmanland.

På dagordningen lyftes särskilt hur Stockholm-Mälarregionens internationella förbindelser ser ut och vilken roll regionen spelar för att möjliggöra internationella kontakter, passagerartrafik och godsflöden av betydelse för stora delar av landet. Stockholm-Mälarregionen är ett viktigt skandinaviskt skärningsområde med transportflöden i samtliga väderstreck. Vid mötet presenterades en ny rapport för att sätta regionens transportinfrastruktur i ett internationellt sammanhang.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

En bättre sits

En Bättre Sits är det transportpolitiska samarbetet mellan de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om gemensamma mål om en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag, en utvecklad handel samt godstransporter i regionen.

Klicka här för att ladda ner rapporten En Bättre Sits i världen.

Läs mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet driver sina medlemmars frågor för resultat inom infrastruktur, innovation, kunskaps- och kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser och lärande. Rådet samlar kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.

Läs mer på www.malardalsradet.se