Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Dags att nominera till Örebro läns energi- och klimatpris!

Du kan nominera till två kategorier i Örebro läns energi- och klimatpris.

Årets inspiratör - en person eller organisation som inspirerat andra till insatser som leder till minskad klimatpåverkan, energieffektivisering eller omställning till förnybar energi.

Årets föredöme – ett företag, kommun eller organisation som genomfört åtgärder eller utvecklat produkter eller tjänster som på ett påtagligt sätt minskat klimatpåverkan eller energianvändningen, eller ökat användning av förnybar energi.

Mia Järliden

  • Projektledare
  • Möten och nätverk. Promotionmorgon

Vem tycker du ska får priset för 2018? Nominera nu!

Nomineringar görs på www.regionorebrolan.se/energipriset
Sista dag att nominera är 21 februari 2019.

Bakom priset står Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län. Vinnarna utses av Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd. Prisutdelning sker på Handelskammaren Mälardalens Promotionmorgon 29/3 2019.