Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Dags att nominera till Örebro läns energi- och klimatpris!

Du kan nominera till två kategorier i Örebro läns energi- och klimatpris.

Årets inspiratör - en person eller organisation som inspirerat andra till insatser som leder till minskad klimatpåverkan, energieffektivisering eller omställning till förnybar energi.

Årets föredöme – ett företag, kommun eller organisation som genomfört åtgärder eller utvecklat produkter eller tjänster som på ett påtagligt sätt minskat klimatpåverkan eller energianvändningen, eller ökat användning av förnybar energi.

Vem tycker du ska får priset för 2018? Nominera nu!

Nomineringar görs på www.regionorebrolan.se/energipriset
Sista dag att nominera är 21 februari 2019.

Bakom priset står Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län. Vinnarna utses av Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd. Prisutdelning sker på Handelskammaren Mälardalens Promotionmorgon 29/3 2019.