Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Utveckla ditt företag internationellt

Vill du växa på nya marknader? Planerar du att växa globalt? För mindre företag kan steget kännas stort från att vilja växa internationellt, till att kunna göra det. Därför vill vi inom ramen för vårt regionala exportcenter i Örebro län erbjuda ditt företag kunskap och bättre förutsättningar för en lyckad internationalisering. Aktörer som ingår är Handelskammaren Mälardalen, Almi Mälardalen, Enterprise Europe Network, Business Sweden, EKN, Inkubera, Region Örebro län samt Örebro kommun.

Vem kan delta?

Vi vänder oss till små och medelstora företag i Örebro län med vilja, intresse och ambition att etablera sig på nya exportmarknader. Målgruppen är företag som vill ta steget ut på en ny marknad alternativt bredda sin marknad.

Program

I en studie som har gjorts visar det sig att företag som förbereder sig inför sin export med hjälp av Steps to Eport i snitt har 11% högre exportomsättning än de som inte har gått igenom programmet. De företag som deltar i programmet kommer gå igenom en noggrann urvalsprocess, där vi bland annat undersöker exportpotentialen i erbjudandet. Programmet är uppdelat i fem olika moduler och inleds med en kick off, där vi tillsammans går igenom upplägget.

När du har gått programmet kommer du och ditt företag ha fördjupade kunskap inom internationell affärsutveckling. Modulerna innehåller teman och verktyg som marknadsprioritering, säljargument, att välja rätt distributör/samarbetspartners, avtal, exportkalkyl/finansering. Som grund i vårt arbete använder vi oss av Business Swedens Steps to Export online verktyg.

Nätverksträffar

En del av att lyckas internationellt är att träffa och prata med andra som befinner sig i samma situation. Därför ordnar vi nätverksträffar. Vi träffas vid fem tillfällen á 3 timmar under våren med start den 5 mars 2019. Träffarna genomförs under ledning av aktörer inom Regionalt Exportcenter Örebro län. Vi kommer under första träffen att gå igenom hur processen ser ut, hur vi lägger upp våra träffar och möten samt vilka behov ni har.

Du kan räkna med fem gruppträffar med ca en månads mellanrum samt individuella coachmöten där emellan, där vi har möjlighet att fördjupa oss i just dina frågeställningar. Målet med vår process är att var och en arbetar fram sin egen strategiska Exportplan.

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel

Regionalt exportcenter Örebro län

Regionalt exportcenter Örebro län är ett samarbete mellan Handelskammaren Mälardalen, Almi Mälardalen, Enterprise Europe Network, Business Sweden, EKN, Inkubera, Region Örebro län samt Örebro kommun.

Deltagaravgift

Programmet delfinansieras av Regionalt exportcenter Örebro län vilket innebär att vi kan erbjuda en avgift på 2 000 kronor exklusive moms. Vi kommer att ha ett begränsat antal platser till programmet.

Anmälan senast den 3 mars

Välkommen med din ansökan till programmet!
START: 5 mars 2019 kl. 08.00 - 09.30
Almi, Köpmangatan 23 - 25, Örebro

Frågor?

Evelina Wass
Almi Mälardalen/Enterprise Europe Network
Telefon: 019-174886
e-post: evelina.wass@almi.se

Carina Lahall
Almi Mälardalen/Enterprise Europe Network,
Telefon: 019-174882
e-post: carina.lahall@almi.se