Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Frihandelsavtal mellan EU och Japan

Frihandelsavtalet mellan EU och Japan är nu godkänt av EU-parlamentet. Avtalet förväntas träda i kraft den 1 februari 2019.

Den 21 december 2018 ska Ministerrådet slutgiltigt godkänna avtalet. Därefter ska avtalet kunna träda i kraft den 1 februari 2019. Frihandelsavtalet är det största som EU hittills har slutit.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor