Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Guldstänk 2019 - Näringslivsfest i Västerås

Guldstänk är den årliga galakvällen för det företagsamma Västerås och det är nu dags att föreslå kandidater till galan i mars 2019.

Guldstänk är Västerås Näringslivsgala med syfte att hylla och  uppmärksamma det företagsamma Västerås.

Bakom initiativet ligger en vilja att inspirera och motivera såväl enskilda företagare och större organisationer att fortsätta bidra till Västerås utveckling och tillväxt genom att lyfta dessa och ingjuta stolthet och engagemang.

Under galan delas utmärkelser ut för att premiera framgångsrika företag/are och organisationer som utvecklar sina verksamheter och tar rollen som goda föredömen och ambassadörer för Västerås.

Guldstänk är Västerås största nätverksträff där deltagare minglar och skapar nya kontakter. Guldstänk är också Västerås största näringslivsträff och öppnar för nya affärsmöjligheter när deltagare från olika branscher möts och skapar nya nätverk.

Föreslå kandidater till årets exportföretag

Priset är instiftat av Handelskammaren Mälardalen, PwC och Länsförsäkringar Bergslagen. Syftet är att uppmärksamma betydelsen av export och exporterande företag för tillväxten genom att lyfta fram goda förebilder. Tre nominerade företag väljs ut och presenteras. En vinner.

Faktaruta

Kriterier

För att kunna bli nominerade till Årets Exportföretag behöver företagen uppfylla följande kriterier:

  • Ha sin huvudsakliga verksamhet i Västerås stad (det vill säga huvudkontor, Sverigekontor, regionkontor eller liknande)
  • Företagets omsättning är minst 10 mkr enligt senaste årsbokslutet.
  • Ha en solid ekonomi med kontinuerligt positivt rörelseresultat och minst 3 årsbokslut bakom sig.
  • Haft en positiv utveckling av export/utlandsförsäljningen.
  • Exportandelen bör utgöra minst 40 % av företagets totala omsättning.
  • Exporterat varor eller tjänster som huvudsakligen producerats eller förädlats i Sverige.
  • Exporterat varor eller tjänster på flera marknader alternativt haft exceptionell framgång till ett flertal kunder på enstaka marknader.

Paula Byström

  • Projektledare
  • affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap