Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

En spricka i glastaket

Jämställda vindar blåser över börsen. För första gången krymper de ojämställda listorna, samtidigt som de jämställda bolagen brer ut sig över börsen. Antalet vd-kvinnor ökar i en aldrig förr skådad takt. Trots detta går det inte att blunda för att en fjärdedel av börsens bolag helt saknar kvinnor i ledningsgruppen. Åtta av tio ledningsgrupper domineras fortfarande av män.

Kvinnor utgör nu hela 23 procent av börsens ledningsgrupper. I takt med att börsen växer gör även listan över jämställda bolag det – med en ökning från 13 till 14 procent. Listorna över ojämställda bolag krymper istället, med en procentenhet var. Trots detta är män fortfarande överrepresenterade på börsen. Åtta av tio börsbolag har alltjämt mansdominerade ledningsgrupper.

Allbrightrapporten 2018 visar att:

  • Andelen vd-kvinnor ökat med 65 procent under året – från 17 till 28 stycken
  • Anders är inte längre det vanligaste namnet bland börsens vd:ar
  • Vart fjärde bolag saknar kvinnor i ledningsgruppen
  • Industrin drar ner snittet med låga 16 procent kvinnor
  • Bolag med en kvinna på vd-posten har 47 procent kvinnor i både ledningsgrupp och linjeposition - att jämföra med 21 respektive 11 procent för bolag med en man på vd-posten.

Allbright gör kartläggningen årligen för att belysa hur avsaknaden av kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv påverkar företagens förmåga att vara  innovativa och lönsamma.

Allbrightrapporten 2018

Årets “chock” står Per för. Per är visserligen inte kvinna. Men att Per blivit det vanligaste vd-namnet markerar ett skifte i yttersta toppen. Anders är inte längre herre på täppan. Anna avancerar från plats 17 till 15. Om utvecklingen går åt rätt håll kan det vara börsens vanligaste vd-namn år 2026.