Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik november

Omvärldsspaningen för november månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bl.a. stabil passagerarökning för Norrköping, Hyperloop Sweden presenterar framtidens transportteknik, branschråd med frågetecken och nu går Einride in i skarpt läge.

Flyg - Stabil passagerarökning för Norrköping

Norrköping Airport fortsätter att öka antalet passagerare. I oktober månad blev ökningen blev 21 procent mot föregående år i en tid när många flygplatser i landet backar.

Även under oktober månad fortsatte passagerarantalet att öka på Norrköping Airport. Ökningen blev 21 procent till knappt 9 800 resenärer. Det är en stark höstmånad för flygresandet från Norrköping trots att flygresandet generellt i Sverige utvecklas svagare just nu.
Läs mer i flyg24nyheter.

Mer om flyg:

 

Järnväg - Hyperloop Sweden presenterar framtidens transportteknik

Framtidens järnväg är en temakonferens om innovation och utveckling inom järnvägen som arrangeras av Järnvägsklustret och Nordic Infracenter den 22 november i Nässjö.

Under konferensen deltog Hyperloop Swedens ordförande Jesper Nordén, som berätta om Hyperloop-tekniken. Hyperloop är som en kombination mellan rörpost och ett överljudsplan, som i en framtid transporterar människor och gods på 28 minuter mellan Stockholm och Helsingfors. Dessutom billigare än de planerade höghastighetstågen.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - Branschråd med frågetecken

Vid fredagens branschråd talade generaldirektören bland annat om Sjöfartsverket som affärsverk, isbrytarna och årets förväntade vinst. Men mycket hänger i luften.

Katarina Norén inledde med lotsningen och att man uppnått de tidsmässiga målen i alla lotsningsområden. Totalt har 25.285 lotsningar genomförts så här långt i år, vilket är något fler än för samma period förra året. Men öppensjö- och sundslotsningarna har ökat med nio procent. Fler lotsar behövs. Bland annat på grund av ett generationsskifte där många nu är hemma med barn och vabbar, samt att även en del lotsar börjar komma upp i åren.

– Samtidigt vill branschen ha lägre avgifter och det är ett dilemma. Just nu utbildar och anställer vi faktiskt fler lotsar. I dag har vi lite drygt 200 lotsar.
Läs mer i Sjöfartstidningen.

Mer om sjöfart:

 

Väg - Nu går Einride in i skarpt läge

Schenker och Einride startar installationen av T-poden som kommer köras i Jönköping.

I april lanserade DB Schenker och Einride sitt nya samarbete som ska ta den elektriska och självkörande T-pod ut på allmän väg. Nu har man börjat installera systemet i Jönköping, där en T-pod ska gå i trafik mellan ett lager och en terminal, den första i kommersiell drift.

– Vi på DB Schenker arbetar fullt ut med hållbar och innovativ logistik. Vi ser autonoma fordon som framtiden för en viss typ av transporter. Tillsammans med Einride är vi i framkant när det gäller att sätta nya standarder för morgondagens logistik, säger Jochen Thewes, vd för DB Schenker.

Det som återstår nu för att komma ut på allmän väg är ett tillstånd från Transportstyrelsen. I sitt avtal har Schenker option på fler installationer globalt.
Läs mer i Transportnet.

Mer om väg:

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev om infrastruktur och logistik? Kontakta Thor-Björn Käck.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.