Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Nya marknadsföringskoden hjälper företag agera etiskt

ICC:s Marknadsföringskod hjälper dagligen företag över hela världen att agera etiskt, och säkerställer att marknadsföringen blir laglig och ärlig. För att hänga med i tiden inkluderar den tionde reviderade upplagan av Marknadsföringskoden regler även för metoder i det nya reklamlandskapet, som AI-baserad marknadsföring, influencers, vloggare och dataanalyser.

Redan 1937 publicerades ICC:s första regelverk för etik i marknadsföring, och har sedan dess utvecklats till att idag utgöra grunden för självreglering på området i 42 länder. I Sverige ligger Marknadsföringskoden till grund för Reklamombudsmannens bedömningar.

Revisionsarbetet har letts av Anders Stenlund, Tor KB, som också kommer att översätta den nya Marknadsföringskoden till svenska.

Den 10:e upplagan av ICC:s Marknadsföringskod inkluderar:

  • Förbättrad vägledning för hur man skiljer marknadskommuikation från journalistiskt och användargenererat innehåll.
  • Utökning av befintliga regler för att inkludera digitala medier och deltagare
  • Samlat regelverk för direkt och digital marknadsföring
  • Uppdaterad terminologi och vägledning om användning av mobila enheter för plats- och intressebaserad marknadsföring.
  • Tydligare regler för marknadsföring till barn och ungdomar.
  • I samband med lanseringen har ICC skapat en dedikerad webbsida där användare kan ladda ner Marknadsföringskoden samt ta del av den kurs som tidigare i år lanserades via ICC Academy, m.m.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel

OM ICC

ICC (International Chamber of Commerce) arbetar för att underlätta internationell affärsverksamhet. ICC bidrar på olika sätt till att förenkla handel och gränsöverskridande investeringar. Det kan vara genom att påverka politik och regler av betydelse för möjligheten att handla eller investera. Det kan också vara genom att lösa internationella tvister, genom världens största skiljedomsinstitut, men det kan också vara genom att utveckla praktiskt fungerande standarder och avtalsmallar som företag kan använda i sina affärer. En viktig del i ICC:s arbete är utveckling av frivilliga regler att tillämpa i internationella affärer, en hjälp till självreglering för företagens ansvarstagande för bland annat miljö, klimat och antikorruption.