Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

2Secure - skapar en tryggare vardag

Vi träffar 2Secure på deras nya kontor på Sigurdsgatan. På plats finns Per Wideberg, Anna-Lena Stiernman och Mattias Hammar, alla tre är före detta poliser med gedigen erfarenhet inom bland annat grov organiserad brottslighet, kvalificerad personspaning och med roller som biträdande närpolischef och utredare.

2Secure startades 2006 efter Fabian Bengtsson-fallet då man såg att många andra liknande familjer hade samma behov och att det fanns ett glapp mellan den privata sektorn och polisen. Det ledde till det första affärsområdet; corporate security. Idag jobbar man även inom affärsområdena private, protection – personskydd, screening – bakgrundskontroller och Inspect it – informationssäkerhet.

Behov att finnas lokalt

Beslutet att etablera sig i Västmanland kommer efter ett behov av att finnas lokalt. Kontoret har funnits i Västerås sedan slutet på maj och är det fjärde i Sverige tillsammans med övriga kontor i Stockholm, Göteborg och Lund. Personal finns även i Köpenhamn.

Strategiska säkerhetsrådgivartjänster

Per berättar att de till 90 % jobbar proaktivt med strategiska säkerhetsrådgivartjänster och att de ser sig som ett komplement till myndigheterna. Brottsligheten har förändrats, den grova brottsligheten och bedrägeribrotten ökar men han tycker inte att det finns någon anledning till oro hos gemene man även om han tror att känslan av otrygghet upplevs större mycket på grund av medias rapportering.

Nya medlemmar i Handelskammaren Mälardalen

2Secure förhoppning med medlemskapet i Handelskammaren Mälardalen är att kunna skapa nya nätverk och knyta kontakter. Även att använda medlemskapet till att beskriva deras erbjudande och tjänster genom seminarium och liknande.

Paula Byström

 • Projektledare
 • affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap

2Secure tjänsteområden

 • Utbildningar
 • Pågående dödligt våld
 • Säkerhet för privatpersoner
 • Eventsäkerhet, väktare & personskydd
 • Företagssäkerhet & riskhantering
 • Bakgrundskontroller
 • It- & informationssäkerhet
 • Managed Security Services
 • Travel Risk Management
 • Utredningar
 • Whistleblowing
 • Crisis Management