Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Den Globala fabriken - en ny förklaringsfilm om modern, internationell handel

#TradeMatters är ICC:s globala kampanj för att lyfta handelns roll i moderna samhällen. Samhället är allt mer beroende av öppenhet för idéer, innovationer, varor och tjänster. Men protektionistiska röster hörs allt starkare.

Samtidigt som många företagsledare är medvetna om vikten av öppenhet för både varor och kompetens, är det inte alltid enkelt att föra budskapet vidare. För att hjälpa till har vi utvecklat kortfilmen Den Globala Fabriken och ett presentationsmaterial som från och med idag ligger fritt tillgängligt på icc.se/tradematters.

På sidan hittar du materialet samt användbara länkar som kan användas för att hitta nya sätt att förklara vikten av öppenhet. Både informationen och presentationen kommer att utvecklas med tiden.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel

Om ICC

ICC (International Chamber of Commerce) arbetar för att underlätta internationell affärsverksamhet. ICC bidrar på olika sätt till att förenkla handel och gränsöverskridande investeringar. Det kan vara genom att påverka politik och regler av betydelse för möjligheten att handla eller investera. Det kan också vara genom att lösa internationella tvister, genom världens största skiljedomsinstitut, men det kan också vara genom att utveckla praktiskt fungerande standarder och avtalsmallar som företag kan använda i sina affärer. En viktig del i ICC:s arbete är utveckling av frivilliga regler att tillämpa i internationella affärer, en hjälp till självreglering för företagens ansvarstagande för bland annat miljö, klimat och antikorruption.