Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Handelsmötet mellan Sverige och Sydafrika – lämna synpunkter

Upplever ditt företag problem i handeln med Sydafrika? Nu finns det möjlighet att under Sveriges möte med Sydafrika ta upp olika problem vid export, import och investeringar. Mötet som hålls på ministernivå äger rum i mitten av november. Senast 24 oktober behöver Kommerskollegium få in dina synpunkter.

Syftet med mötet är att hitta lösningar för att ta bort hindren och underlätta för företagen. Problemen kan gälla handel med varor, tjänster och investeringar. Kommerskollegium är därför angeläget att få input från företag. Ring eller mejla.

Frågor som kan fungera som stöd när ditt företag ska ge en problembeskrivning (använd gärna engelska):

  • Vilka varor, tjänster eller investeringar är berörda?
  • Hur påverkar problemet företaget? Har det lett till förlorade affärsmöjligheter?
  • Gäller företagets problem någon specifik lag eller reglering?
  • Har ditt företag redan tagit upp problemet med de sydafrikanska myndigheterna själv eller med hjälp av svenska ambassaden eller EU-kommissionen? Om så är fallet, har det gett något resultat?

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Om Kommerskollegium

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. De arbetar för en fri öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU.