Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

DEBATT: företag och utbildare måste mobilisera när Yrkeshögskolan växer

Yrkeshögskolan är en förhållandevis snabb och effektiv utbildningsform som bygger på arbetsgivarnas efterfrågan. 9 av 10 har jobb ett år efter examen enligt Myndigheten för Yrkeshögskolan. Därför välkomnar Handelskammaren Mälardalen satsningen på fler utbildningsplatser, men man ser också utmaningar som företag och utbildare måste lösa tillsammans.

Antalet utbildningsplatser per år ska öka med 55 procent till 2022, från 28 400 till 44 000, och antalet studerande förväntas växa från dagens 50 000 till 70 000.

Inför utbildningsstarten i höst och våren 2019 har Myndigheten för yrkeshögskolan tagit emot 1 208 ansökningar från utbildningsanordnare, det motsvarar 129 000 utbildningsplatser. 525 utbildningar, hela 43 procent, beviljades och därför krävs det nu en insats för att ta till vara på möjligheterna med den snabba expansionen. Nu är rätt läge att kavla upp ärmarna och hjälpas åt.

- Här finns det en otroligt stor potential för arbetsgivarna att hitta nya kompetenta medarbetare som dessutom har fått en skräddarsydd utbildning. Om de öppnar sina dörrar och tar emot praktikanter från Yrkeshögskolan så ligger det en guldgruva och väntar, säger Anette Holm, projektledare inom kompetensförsörjning hos Handelskammaren Mälardalen.

Risk för tomma platser

I år minskade antalet behöriga sökande till 1,9 per plats jämfört med tidigare. Det är särskilt utbildningar med krav på gymnasiekunskaper i teknik och matematik som drabbas av för få sökande och det gör att Yrkeshögskolan har tomma platser.

- Utbildningsanordnarna måste bli bättre på att informera och marknadsföra sina utbildningar så att fler upptäcker möjligheten att kompetensutveckla sig, säger Anette Holm.

Det krävs en stark koppling till arbetslivet

Men det räcker inte. Arbetsgivarna behöver bli bättre på att identifiera sina kompetensbehov på ett par års sikt och förmedla dem till utbildningsanordnare, som då kan anpassa sina ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan. Det är viktigt eftersom det måste finnas ett verkligt behov av den efterfrågade kompetensen hos arbetsgivarna för att en utbildning ska bli beviljad.

Tillsammans fyller vi Yrkeshögskolan

Som företrädare för näringslivet har Handelskammaren Mälardalen drivit frågan om en ökad satsning på Yrkeshögskolan i flera år. Nu när det blivit verklighet tar man ansvar genom att uppmana och påminna medlemsföretagen i Västmanlands och Örebro län om vilka möjligheter Yrkeshögskolan ger och om vikten av att erbjuda praktikplatser (LIA - Lärande i Arbete). Man uppmanar också utbildarna att marknadsföra utbildningsformen.

- På kort sikt ska vi fylla utbildningsplatserna på de 39 utbildningar som redan är igång eller startar till våren i Västmanlands och Örebro län. På lång sikt ska vi lösa kompetensförsörjningen. Tillsammans! avslutar Anette Holm.

Om YH Mälardalen

Arbetet inom YH Mälardalen, som samordnas av Handelskammaren Mälardalen, är en viktig pusselbit för att komma till rätta med kompetensutmaningen och missmatchen på arbetsmarknaden. Kompetensförsörjning är den enskilt viktigaste frågan för företagen i Västmanland. 4 av 10 arbetsgivare i Västmanland uppger att de har svårt att rekrytera. Behovet av rätt utbildad arbetskraft är stort. Fördelen med YH-utbildningarna är att de är utformade utifrån arbetsgivarnas verkliga behov av kompetens. Så många som 9 av 10 har jobb efter att de har tagit examen från en utbildning.