YH Mälardalen

Arbetet inom YH Mälardalen är en viktig pusselbit för att komma till rätta med kompetensutmaningen och missmatchen på arbetsmarknaden.  YHM samordnas av Handelskammaren Mälardalen som är en opolitisk, ideell näringslivsorganisation som ägs av sina medlemmar; över 700 företag i Västmanland och Örebro län. Genom nätverk, kunskap och inflytande verkar vi för tillväxt i regionen med fokus på kompetensförsörjning, infrastruktur och internationella affärer. Kompetensförsörjning är den enskilt viktigaste frågan för företagen i Västmanland. 4 av 10 arbetsgivare i Västmanland uppger att de har svårt att rekrytera. Behovet av rätt utbildad arbetskraft är stort. Fördelen med YH-utbildningarna är att de är utformade utifrån arbetsgivarnas verkliga behov av kompetens. Så många som 9 av 10 har jobb efter att de har tagit examen från en utbildning.

Projektet YH Västmanland

Under 2018 driver Handelskammaren Mälardalen projektet YH Västmanland. Projektet ska bidra till regionens kompetensförsörjning, genom att sprida kunskap och kännedom om yrkeshögskolan till arbetsliv, beslutsfattare och potentiella sökande.

Projektets övergripande mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för arbetslivet att hitta rätt kompetens, öka kännedomen och kunskapen om yrkeshögskoleutbildningar hos arbetsgivare, potentiella sökande och beslutsfattare.

Maria Granberg

  • Projektledare
  • Kompetensförsörjning och YH Mälardalen