Yrkeshögskola Mälardalen (YHM) är ett strategiskt påverkansarbete som drivs av Handelskammaren Mälardalen i nära samverkan med näringslivet, utbildningsanordnare och offentliga aktörer. Yrkeshögskola Mälardalen bidrar till regionens kompetensförsörjning genom att sprida kunskap och kännedom om yrkeshögskolan till arbetsliv, beslutsfattare och potentiella studerande.Det övergripande målet är att skapa bästa möjliga förutsättning för näringslivet att hitta rätt kompetens.

Handelskammaren Mälardalen är en opolitisk, ideell näringslivsorganisation som ägs av sina medlemmar; över 770 företag i Västmanlands och Örebro län samt Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Genom nätverk, kunskap och inflytande verkar vi för tillväxt i regionen med fokus på kompetensförsörjning, infrastruktur och internationella affärer. Kompetensförsörjning är den enskilt viktigaste frågan för företagen i vår region och 4 av 10 arbetsgivare uppger att de har svårt att rekrytera. Behovet av rätt utbildad arbetskraft är stort. Här är yrkeshögskolan en del av lösningen; utbildningarna utformas helt utifrån arbetsgivarnas verkliga behov av kompetens och så många som 9 av 10 har jobb efter examen från en utbildning.

Maria Granberg

  • Projektledare
  • Kompetensförsörjning och YH Mälardalen