YH Mälardalen

YH Mälardalen är ett strategisk påverkansprojekt som drivs av Handelskammaren Mälardalen. Samarbetspartners är kommuner, utbildningsanordnare och näringslivet i Mälardalen. Det är en regional satsning med syfte att tillgodose näringslivets behov av rätt utbildad arbetskraft genom yrkeshögskoleutbildning. Arbetet ska bidra till regionens kompetensförsörjning, genom att sprida kunskap och kännedom om yrkeshögskolan till arbetsliv, beslutsfattare och potentiella studerande.

Handelskammaren Mälardalen som är en opolitisk, ideell näringslivsorganisation som ägs av sina medlemmar; över 770 företag i Västmanlands och Örebro län samt Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Genom nätverk, kunskap och inflytande verkar vi för tillväxt i regionen med fokus på kompetensförsörjning, infrastruktur och internationella affärer. Kompetensförsörjning är den enskilt viktigaste frågan för företagen i vår region och 4 av 10 arbetsgivare uppger att de har svårt att rekrytera. Behovet av rätt utbildad arbetskraft är stort. Här är yrkeshögskolan en del av lösningen; utbildningarna utformas helt utifrån arbetsgivarnas verkliga behov av kompetens och så många som 9 av 10 har jobb efter examen från en utbildning.

Maria Granberg

  • Projektledare
  • Kompetensförsörjning och YH Mälardalen