För dig som vill studera på yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är eftergymnasiala och kvalificerade yrkesutbildningar som är anpassade efter arbetslivets aktuella behov.  Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning. Nya startar och andra försvinner allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med utbildningen. Så många som 9 av 10 som studerar på en YH-utbildning får jobb eller startar eget efter examen.

7 snabba fakta

  • Arbetslivets utbildningsform på eftergymnasial nivå
  • Du kan välja mellan 16 utbildningsområden och hundratals yrkesinriktningar
  • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
  • Teori varvas med praktik – många utbildningar innehåller LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats
  • Alla utbildningar berättigar till studiemedel från CSN och de flesta är helt avgiftsfria
  • Utbildningarnas längd varierar men de flesta är mellan ett till tre år
  • YH-studerande får ofta jobb direkt efter examen

Hur söker jag en utbildning?

Inom yrkeshögskolan finns det många olika utbildningsanordnare (skolor) och de sköter själva antagningen till sina utbildningar. Kontakta alltid skolan direkt om du har frågor om ansökan och vilka krav som ställs för att komma in på den utbildning du är intresserad av. Varje skola sköter antagningen till sin utbildning och sista datum för ansökan varierar från utbildning till utbildning.

Vad krävs för att bli antagen till en utbildning?

Alla utbildningar inom yrkeshögskolan kräver att du har så kallad grundläggande behörighet. Den kan uppfyllas på olika sätt, men det vanligaste är att man har ett slutbetyg från en gymnasieutbildning.

För många utbildningar krävs det dessutom särskilda förkunskaper. Det kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet. Exakt vilka krav som ställs hittar du i informationen om varje utbildning. Mer information om behörighet hittar du på www.yrkeshogskolan.se. Du kan också ta kontakt direkt med skolan som ansvarar för den utbildning som du är intresserad av.

Vad är LIA?

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Praktiken kallas LIA (Lärande i arbete) och är förlagd ute på en arbetsplats. Under LIA-perioderna utbildas du på arbetsplatsen under handledning av arbetsgivaren vilket gör att du får möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken. Redan under utbildningen får du därmed arbetslivserfarenhet och träning i yrkesrollen. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter examen. Många arbetsgivare handplockar sina medarbetare direkt från yrkeshögskolan. Undersökningar visar att fler än 50 % av de som studerar på en YH-utbildning får jobb på sin LIA-plats.

Utbildningar i Västmanland

Elkraftsingenjör, Västerås, 400 Yhp (2 år)

Arbetsmarknaden för elkraftsingenjörer är mycket god. Kraftnäten i Sverige står inför en lång period av investeringar, där nätet behöver förstärkas och förnyas för att möta dagens behov av elleveranser och utbyggnad av förnyelsebar elproduktion. Utbilda dig för ett eftertraktat yrke! Läs mer här

Elkraftsingenjör - produktion, distribution och miljö, Arboga, 420 Yhp (ca 2 år)

Vill du arbeta som elkraftsingenjör om två år? Efter utbildningen kommer du att ha kunskaper om hur man alstrar energi och om framtida tänkbara energikällor. Du får färdigheter i att projektera och planera elenergins väg från kraftkälla till konsument. Du får kompetenser att kunna utföra avancerade beräkningar, sköta övervakning, drift och underhåll vid elkraftanläggningar och kunskaper att dokumentera dessa. Läs mer här

Fastighetsingenjör, Västerås, 400 Yhp (2 år)

Är du en person som gillar att leda och driva projekt samt har ett tekniskt intresse för fastigheter? Då är detta utbildningen för dig. Skaffa kompetens som är attraktiv inom fastighetsbranschen! Läs mer här

Inköpare och upphandlare, Västerås, 415 Yhp (2 år)

Gillar du att göra bra affärer? Inköpare finns i stort sett inom alla branscher och har ofta en mycket viktig roll att fylla. De flesta inköpare arbetar idag inom den privata sektorn, men det finns även inköpare inom offentlig sektor och kallas ofta då för upphandlare. Läs mer här

Processteknisk mätingenjör, Arboga, 400 Yhp (2 år)

Processteknisk mätingenjör – "instrumentare" om två år? Som processteknisk mätingenjör kommer du bland annat att kunna tillämpa och utveckla mätprinciper och mätutrustning, bedöma olika processers dynamik, välja rätt mätmetod och material för olika processer, montera, konfigurera och driftsätta givare samt förbättra existerande mätkretsar och utrustning. Läs mer här

Specialistundersköterska inom demens, Arboga, 200 Yhp (1 år)

Specialistundersköterska inom demens – en efterfrågad kompetens.
Som specialistundersköterska inom demens kommer du bland annat att kunna det normala åldrandet och demenssjukdomarna. Att kunna planera och utföra vården kring den demenssjuka. Kunna utföra och identifiera problem i omvårdnaden. Utveckla och genomföra förändringar i miljön som förbättrar vardagen för den demenssjuka. Kunna överföra den teoretiska kunskapen till praktiskt handlande till förmån för alla omkring den demenssjuka. Läs mer här

Stödpedagog, Västerås, 200 Yhp (2 år på halvfart)

För dig som har yrkeserfarenhet inom funktionsnedsättningsområdet och är redo att ta nästa steg. Det finns ett behov av kompetensökning inom funktionsnedsättningsområdet i Sverige. För att erbjuda stöd, vård och omsorg som kan leva upp till lagarnas intentioner krävs mer kvalificerad arbetskraft. Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn samt ansvar för brukarfokus, utveckling och samordning i verksamheten. Läs mer här

Underhållsingenjör - processteknik, Arboga, 400 Yhp (2 år)

Som underhållsingenjör inom processteknik kommer du att kunna ansvara för avhjälpande och förebyggande underhåll inom processteknisk industri. Kunna analysera och tolka mätvärden. Du kommer kunna bistå vid upprättande av specificerade inköps- och upphandlingsunderlag. Kunna läsa och tolka ritningar. Veta hur driften går till och ha god kunskap om hur samarbetet med processoperatörerna skall bedrivas. Läs mer här