För dig som vill studera på yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är eftergymnasiala och kvalificerade yrkesutbildningar som är anpassade efter arbetslivets aktuella behov.  Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning. Nya startar och andra försvinner allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med utbildningen. Så många som 9 av 10 som studerar på en YH-utbildning får jobb eller startar eget efter examen.

7 snabba fakta

  • Arbetslivets utbildningsform på eftergymnasial nivå
  • Du kan välja mellan 16 utbildningsområden och hundratals yrkesinriktningar
  • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
  • Teori varvas med praktik – många utbildningar innehåller LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats
  • Alla utbildningar berättigar till studiemedel från CSN och de flesta är helt avgiftsfria
  • Utbildningarnas längd varierar men de flesta är mellan ett till tre år
  • YH-studerande får ofta jobb direkt efter examen

Hur söker jag en utbildning?

Inom yrkeshögskolan finns det många olika utbildningsanordnare (skolor) och de sköter själva antagningen till sina utbildningar. Kontakta alltid skolan direkt om du har frågor om ansökan och vilka krav som ställs för att komma in på den utbildning du är intresserad av. Varje skola sköter antagningen till sin utbildning och sista datum för ansökan varierar från utbildning till utbildning.

Vad krävs för att bli antagen till en utbildning?

Alla utbildningar inom yrkeshögskolan kräver att du har så kallad grundläggande behörighet. Den kan uppfyllas på olika sätt, men det vanligaste är att man har ett slutbetyg från en gymnasieutbildning.

För många utbildningar krävs det dessutom särskilda förkunskaper. Det kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet. Exakt vilka krav som ställs hittar du i informationen om varje utbildning. Mer information om behörighet hittar du på www.yrkeshogskolan.se. Du kan också ta kontakt direkt med skolan som ansvarar för den utbildning som du är intresserad av.

Vad är LIA?

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Praktiken kallas LIA (Lärande i arbete) och är förlagd ute på en arbetsplats. Under LIA-perioderna utbildas du på arbetsplatsen under handledning av arbetsgivaren vilket gör att du får möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken. Redan under utbildningen får du därmed arbetslivserfarenhet och träning i yrkesrollen. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter examen. Många arbetsgivare handplockar sina medarbetare direkt från yrkeshögskolan. Undersökningar visar att fler än 50 % av de som studerar på en YH-utbildning får jobb på sin LIA-plats.

Utbildningar i Västmanland

Elkraftsingenjör, Västerås, 400 Yhp (2 år)

Arbetsmarknaden för elkraftsingenjörer är mycket god. Kraftnäten i Sverige står inför en lång period av investeringar, där nätet behöver förstärkas och förnyas för att möta dagens behov av elleveranser och utbyggnad av förnyelsebar elproduktion. Utbilda dig för ett eftertraktat yrke! Läs mer här

Elkraftsingenjör, Västerås, 415 Yhp (2 år)

Är du lösningsfokuserad och projektorienterad? Brinner du för miljön och hållbar energi? Då kan utbildningen till elkraftsingenjör vara något för dig. Svenska kraftnät står inför en lång period av investeringar, där elnätet behöver förstärkas och förnyas för att möta dagens behov. Detta gör att branschen har stort behov av din kompetens, nu och i framtiden. Läs mer här

Elkraftsingenjör - produktion, distribution och miljö, Arboga, 420 Yhp (ca 2 år)

Vill du arbeta som elkraftsingenjör om två år? Efter utbildningen kommer du att ha kunskaper om hur man alstrar energi och om framtida tänkbara energikällor. Du får färdigheter i att projektera och planera elenergins väg från kraftkälla till konsument. Du får kompetenser att kunna utföra avancerade beräkningar, sköta övervakning, drift och underhåll vid elkraftanläggningar och kunskaper att dokumentera dessa. Läs mer här

Fastighetsingenjör, Västerås, 400 Yhp (2 år)

Är du en person som gillar att leda och driva projekt samt har ett tekniskt intresse för fastigheter? Då är detta utbildningen för dig. Skaffa kompetens som är attraktiv inom fastighetsbranschen! Läs mer här

Inköpare och upphandlare, Västerås, 415 Yhp (2 år)

Gillar du att göra bra affärer? Inköpare finns i stort sett inom alla branscher och har ofta en mycket viktig roll att fylla. De flesta inköpare arbetar idag inom den privata sektorn, men det finns även inköpare inom offentlig sektor och kallas ofta då för upphandlare. Läs mer här

Lönekonsult, Västerås, 300 Yhp (1,5 år)

Är du intresserad av siffror, administration och vill ha en konsultativ yrkesroll? Som lönekonsult kvalitetssäkrar du löneprocessen och denna utbildning ger dig en mycket god teoretisk grund, ett strategiskt och analytiskt tänkande kombinerat med praktisk tillämpning i yrkesrollen som lönekonsult. Det finns ett stort behov av lönekonsulter vilket ger dig stora möjligheter till anställning. Läs mer här

Processteknisk mätingenjör, Arboga, 400 Yhp (2 år)

Processteknisk mätingenjör – "instrumentare" om två år? Som processteknisk mätingenjör kommer du bland annat att kunna tillämpa och utveckla mätprinciper och mätutrustning, bedöma olika processers dynamik, välja rätt mätmetod och material för olika processer, montera, konfigurera och driftsätta givare samt förbättra existerande mätkretsar och utrustning. Läs mer här

Socialpedagog KBT, Västerås, 410 Yhp (2 år)

Är du intresserad av människor i utveckling? Denna utbildning ger dig kvalificerad yrkeskompetens för socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Din arbetsmarknad finns bl.a. på behandlingshem, inom sociala verksamheter i kommun och landsting, på boenden för ensamkommande barn samt inom pedagogiskt inriktade verksamheter. Läs mer här

Stödpedagog, Västerås, 200 Yhp (2 år på halvfart)

För dig som har yrkeserfarenhet inom funktionsnedsättningsområdet och är redo att ta nästa steg. Det finns ett behov av kompetensökning inom funktionsnedsättningsområdet i Sverige. För att erbjuda stöd, vård och omsorg som kan leva upp till lagarnas intentioner krävs mer kvalificerad arbetskraft. Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn samt ansvar för brukarfokus, utveckling och samordning i verksamheten. Läs mer här

Systemingenjör spårfordon, Västerås, 400 Yhp (2 år)

Är du en problemlösare, tekniskt intresserad och tycker att spårfordon verkar spännande? Då kan utbildningen till systemingenjör vara något för dig. Som systemingenjör med inriktning spårfordon arbetar du med felsökning och underhåll av spårfordon inom högteknologiska områden som mekanik, datateknik, automation och elektronik. Framtidsbranschen tåg- och järnväg erbjuder varierande arbetsuppgifter med stora möjligheter till utveckling. Läs mer här

Trafiklärare, Västerås, 400 Yhp (2 år)

Är du intresserad av trafik och pedagogik? Vill du utbilda andra till att bli goda förare? Denna utbildning ger dig mycket god teoretisk och praktisk grund till att arbeta som trafiklärare. Som trafiklärare utbildar du andra till att bli ett föredöme i trafiken. Du möter människor i olika åldrar och med olika bakgrund, vilket gör att du behöver vara en god pedagog och ha förmåga att bemöta olika typer av individer.  Läs mer här

Underhållsingenjör - processteknik, Arboga, 400 Yhp (2 år)

Som underhållsingenjör inom processteknik kommer du att kunna ansvara för avhjälpande och förebyggande underhåll inom processteknisk industri. Kunna analysera och tolka mätvärden. Du kommer kunna bistå vid upprättande av specificerade inköps- och upphandlingsunderlag. Kunna läsa och tolka ritningar. Veta hur driften går till och ha god kunskap om hur samarbetet med processoperatörerna skall bedrivas. Läs mer här

VA-projektör, Västerås, 400 Yhp (2 år)

Tillgången till friskt vatten är avgörande för ett långsiktigt hållbart samhälle. Som VA-projektör är du hett eftertraktad på arbetsmarknaden och har möjlighet att jobba med spännande projekt och ny teknik både i Sverige och utomlands. Nya investeringar i infrastrukturen, pensionsavgångar och ändrade upphandlingsvillkor leder till att behovet av VA-projektörer ökar markant. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten måste minst 1 000 personer rekryteras inom den kommande tioårsperioden.  Läs mer här