Hur kan yrkeshögskolan hjälpa dig?

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som levererar skräddarsydd kompetens utifrån arbetslivets behov. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna styrs helt av arbetslivets behov och varierar därför över tid.

Arbetslivet är den främsta drivkraften bakom vilka yrkeshögskoleutbildningar som startar och hur de är upplagda. Det finns även stora möjligheter för dig som arbetslivsrepresentant att påverka utbildningen under själva genomförandet. Allt för att du som arbetsgivare ska få rätt kompetens i rätt tid.

Vad är yrkeshögskolan?

  • En kvalificerad yrkesutbildning på eftergymnasial nivå
  • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
  • Teori varvas med praktik - många utbildningar innehåller LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats
  • Alla utbildningar berättigar till studiemedel från CSN och de flesta är helt avgiftsfria
  • Utbildningslängden varierar från en termin till tre år

Engagera dig och påverka yrkeshögskolan

Maria Granberg

  • Projektledare
  • Kompetensförsörjning och YH Mälardalen