Olika utbildningsanordnare under ett och samma tak

Yrkeshögskolan samlar eftergymnasiala yrkesutbildningar under ett och samma tak. Utbildningarna finns inom många olika områden – IT, ekonomi, vård, turism, bygg, teknik m.fl. Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar tillstånd, granskar utbildningarnas kvalitet, följer upp resultat och gör den samlade bedömningen av arbetsmarknadens behov av utbildning.

Utbildningarna inom yrkeshögskolan anordnas av många olika aktörer. Det finns både offentliga utbildningsanordnare och privata, både stora företag och små organisationer. Varje utbildningsanordnare måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan. Med tillståndet följer rätt till statsbidrag och examensrätt. Det finns specifika kriterier för tillståndsgivning, som tar hänsyn både till utbildningens kvalitet och arbetsmarknadens behov.