Yrkeshögskolan är kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens. Hela 9 av 10 får jobb direkt efter examen och många företag handplockar nya medarbetare direkt från yrkeshögskolan.

Yrkeshögskola Mälardalen verkar för att stärka den regionala  kompetensförsörjningen och bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden.